„Akci jsme připravili u příležitosti Mezinárodního dne zvoníků jako ohlédnutí se do roku 2016, kdy se na nádvoří hradu odléval zvon pro hradní kapli,“ vysvětluje zdejší kastelán Lukáš Bojčuk. Po mnoha letech se tak tehdy zvon na opuštěnou zvonici mohl vrátil. „Jelikož ve válečných letech probíhaly rekvizice zvonů, tak místní občan ten zvon sundal a někam jej zakopal. Protože válku nepřežil, tak se neví, kde ten zvon je. Ale někde tu je dobře schovaný, snad zakopaný,“ prozrazuje kastelán s tím, že tuto informaci slyšel od místních pamětníků.

Během komentovaných prohlídek s kastelánem se lidé mohli v prostorách bývalého špejcharu podívat na metodu výroby zvonu a poté vylézt po žebříku a protáhnout se úzkým otvorem až do hradní zvonice. Popovídat si mohli i se speciálním hostem, zvoníkem Josefem Marounkem, který se odlévání zvonu tehdy před sedmi lety také zúčastnil. „Jezdívali jsme sem se skupinou historického šermu a všimli jsme si, že místní zvoničce chybí zvon. A protože jsme znali zvonaře, který byl schopný odlít zvon přímo zde na nádvoří, slovo dalo slovo, vypsala se sbírka a zvoneček tam dnes máme,“ vzpomíná Josef Marounek, zvoník města Hradce Králového.

V dopoledním programu Dne zvoníků byly pro děti připravené také dílničky, kde si sami mohly vyrobit vlastní papírový zvonek. Podívat se přišla i osmadvacetiletá Irena z Klatov se svým čtyřletým synem Petrem. „Malému se zvonění jakéhokoliv zvonku od malička líbí, tak jsme si přišli sami zazvonit. Pokud to bude i za rok, zase přijdeme,“ říká mladá maminka.

O opakování akce uvažuje i švihovský kastelán. „V roce 2026 to bude deset let od ulití zvonu, tak určitě uděláme podobnou akci zase,“ slibuje Bojčuk. V rámci běžných exkurzí se totiž návštěvníci do půdních prostor hradní kaple nedostanou.

Další akce, kterou pro návštěvníky hrad Švihov připravuje, bude Obléhání vodního hradu Švihov 26. - 27.května, které nabídne pohled na život ve středověku včetně trhů, ukázek středověkých řemesel i soubojů skupin historického šermu.