Podle tojického starosty Františka Krumpholce bude řadu let tichý zvon rozeznívat elektromechanické zařízení, které je do kaple ještě třeba namontovat. „Zvon v kapličce byl. S nápadem začít znovu zvonit přišli členové Občanského sdružení Pod Zelenou Horou. Souhlasili jsme,“ říká starosta. „Díky mechanismu tak bude zvon pravidelně oznamovat poledne a klekání a ozývat se bude také při mimořádných příležitostech, například jako úcta zemřelým,“ dodává Krumpholc.

Podle předsedy OS Pod Zelenou Horou Pavla Motejzíka jsou Tojice malou, ale přesto velice živou vesničkou, jejíž obyvatelé o dodržování lidových tradic dbají. „Přes pořádání masopustu, Velikonoc, stavění máje, pálení čarodějnic či pouť u kapličky a řadu dalších akcí tu však zvon stále chybí. Tento stav jsme chtěli změnit,“ tvrdí Motejzík.

Poprvé po dlouhé době se zvon rozezní 7. dubna. Proč právě v tento den? Bude totiž Bílá sobota. „Na Bílou sobotu se vracejí zvony z Říma a večer slavnostně zvoní: Byl jsem tam! Byl jsem tam! Tohle zvonění má podle lidových tradic kouzelnou moc. Naším přáním je, aby se stalo novým stmelujícím prvkem všech zdejších obyvatel,“ pokračuje Motejzík.

Slavnostní událost však podle něj nebude určena jen Tojickým. „Zveme všechny místní i přespolní. Akce u kapličky začne v 16:30 hodin besedou se členy našeho sdružení, partnery a pamětníky obce. Pokračovat bude křtem naší nové knihy nazvané Srdce obce Tojice bude znovu bít. V této publikaci, obsahující historii Tojic i celého kraje, čtenáři najdou cenné vzpomínky, čtivé pověsti a legendy, tradiční recepty a další věci. Snažili jsme se zachytit střípky poslední generace babiček a dědečků žijících v mládí bez výdobytků moderní společnosti,“ dodává Motejzík.

Tojická kaplička je už od druhé poloviny loňského roku ozdobou obce. Podařilo se ji totiž jaksepatří opravit. Její zvon se rozezní díky sedmdesátitisícové podpoře Nadace Via a také díky řadě dalších partnerů a sponzorů.