Zvíkovecké kytičky, tedy mentálně a fyzicky handicapovaná děvčata z Domova Zvíkovecká kytička na Rokycansku by se měly stěhovat do Prahy. Kroky k tomu podle příznivců domova podniká členka Rady hlavního města Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Milena Johnová. Zřizovatelem domova je hlavní město Praha.

Podle starosty Zvíkovce Petra Uhra a dalších příznivců domova radní ignoruje péči o tam žijící handicapovaná děvčata a podniká kroky, které mají znamenat konec tohoto zařízení. „Slyšeli jsme od ní, že by se děvčata měla přestěhovat do bytů, kterých má Praha dost, zato financí ne,“ uvedl Petr Uher.

JE TO HAZARD

Stejně jako řada dalších lidí se s tím nechce smířit a otevřeným dopisem se obrátil s žádostí o pomoc na řadu institucí. Píše v něm i o návštěvě radní v domově.

„Klienti domova děvčata ji v podstatě nezajímala, radní Johnová dávala jasně svému doprovodu najevo, že přijela úplně z jiného důvodu a s jiným cílem, než ústavu a jeho klientům jakkoliv pomoci. Její počínání je doslova hazardováním se životy těch, kteří naši péči bytostně a životně potřebují, těch, kdo se v žádném případě nemohou bránit, toto musíme my zdraví udělat za ně a pro ně!,“ uvádí se v otevřeném dopise.

Zaznělo to i při úterní schůzce zástupců různých skupin příznivců domova. Shodují se, že nařízený audit využitelnosti prostor a celková situace vyvolávají spekulace, zda není v plánu převést prostory Zvíkovecké kytičky na finančně lukrativnější využití.

DO PRAHY NECHTĚJÍ

„Radní také požádala vedení domova a z titulu právního zástupce i mne o audit klientů. Zejména na téma, zda by se chtěli přesunout do Prahy. Ukázalo se ale, že nechtějí,“ zdůraznil Uher. „Zrušit jim domov by bylo necitelné a nelidské. Každá změna pro ně představuje obrovský problém,“ sdělila Květa Vondráčková, která s děvčaty dříve pracovala. Počínání radní se nelíbí ani Jiráskovým, kteří mají v pěstounské péči jednu z klientek, Jiřinku. „Rozhodnutí dát vypiplané dítě do domova, třebaže si ji bereme na víkendy a prázdniny, je velice bolestné. Získali jsme ale jistotu, že kdyby se s námi něco stalo, bude o ni dobře postaráno. A hlavně jsme se přesvědčili, že je v Kytičce spokojená,“ svěřil se Petr Jirásek.

JEN NEDOROZUMĚNÍ?

Milena Johnová označuje situaci za nedorozumění, zaviněné ředitelkou domova, která rozeslala rodičům žádost o vyjádření k přesunu klientek. „Nikdy jsem nemluvila o rušení zařízení nebo přestěhování klientek do Prahy . Dopis poslala paní ředitelka sama a já nesouhlasím s tím, co je v něm uvedeno. Ve Zvíkovecké kytičce, stejně jako v dalších zařízeních, jen chceme zvýšit kvalitu služeb a poskytnout dostatek kapacit. Rozvíjíme spolu s tím také služby v Praze pro ty klienty, kteří by o to měli sami zájem. S lidmi s postižením jsem pracovala od 90. let, dobře situaci znám a opravdu se snažím jen nabídnout všem takový domov, v jakém se jim bude dobře žít,“ uvedla včera Johnová.