„Kronika dokládá, že ji tehdy navštěvovalo 180 dětí a učilo tu 7 učitelů," doplňuje ředitel.

Škola se v průběhu dalších let rozšiřovala, dnes tu padesát učitelů učí okolo 900 žáků ve třech základních oborech. Výtvarném, hudebním a tanečním.

Přípravné studium je nejlevnější. Rodiče vyjde na 200 korun za půl roku, po jeho absolvování už nastává výběr konkrétního nástroje. „Tam se částka pohybuje okolo 280 korun za měsíc, ale když to srovnáte s tím, kolik by stál soukromý učitel, tak je to velmi laciné," říká Vaněrka.

Ve Chválenické se vyučují všechny nástroje. Kromě harfy. „Na tu se nikdo nehlásí a jistá obtíž je i to, že nástroj jako takový stojí půl milionu a tak si ho jen tak někdo domů nepořídí," upřesňuje ředitel.

Mezi rodiči jsou stále velmi oblíbené klávesové nástroje, kytara a zobcové flétny. Přesto se podle slov ředitele daří získávat i do školních orchestrů hráče na žesťové nástroje. Těch mají ve Chválenické hned několik. „Moje filozofie je dávat souborům a orchestrům maximální možnost, prootže ne všechny děti dokážou vystupovat sólově," říká Bohuslav Vaněčka. Největším problémem malých hudebníků je často tréma.

Škola má velký dechový orchestr, přípravný orchestr, folkorní soubor Meteláček, který se věnuje lidové muzice a je čtyřnásobným vítězem ústředních kol celostátní soutěže, ale i jazzový orchestr Big Hand a akordeonový orchestr.

Ze slavných absolventů je možné mluvit třeba o herečce a zpěvačce operety Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Stanislavě Topinkové-Fořtové nebo operním pěvci a držiteli ceny Thálie Janu Ježkovi.

Základní umělecká škola se ale nevěnuje jen hudbě. Nejlepším dokladem toho je Blik, plzeňský limerik, publikace prací žáků výtvarného oboru pod vedením Miluše Noskové. Ti vtipnými básničkami zmapovali celou Plzeň a říkanky doprovodili ilustracemi. Dílo je možné ve škole zakoupit.

Výtvarný obor také přivezl stříbrná pásma jako ocenění z Japonska.

Oslavy výročí doprovodily dva koncerty. Jeden učitelský a druhý velký výroční koncert žáků. Právě na něm v Měšťanské besedě zahrál i jazzový soubor Big Hand.