Městské zastupitelstvo schválilo 1,5 milionový příspěvek na vypracování pěti integrovaných plánů rozvoje Plzně. Úkolem vypracovat plány byl pověřen útvar koordinace evropských projektů (ÚKEP) města.

Zpracování materiálu bude dávat městu jasný rámec dotací a zároveň mu dovolí čerpat přednostně dotační zdroje. „Pokud nebudeme schopni včas vypracovat plány, snížíme naše šance na získání evropských peněz,“ varoval zastupitele před hlasováním o příspěvku plzeňský primátor Pavel Rödl.

Evropská komise totiž nastínila pravidla pro rozdělování financí z Unie, jedním z požadavků pro větší města je právě vypracování integračních plánů rozvoje. „Plán by měl protnout požadavky unie s plánovanými projekty města. Pro Plzeň je to motivační prvek, navíc unie slibuje finanční bonus,“ vysvětlil důvody vypracování materiálu ředitel ÚKEP Erich Beneš.

Konečné podmínky mezi Českou republikou a Evropskou unií nejsou stále dojednány, město se tak pouští do určitého rizika. „Ano je to trochu sázka, my ale nechceme být pozadu. Až vláda dojedná podmínky, chceme být připraveni,“ dodal Rödl.

Plány se týkají pěti oblastí: životního prostředí, výstavby sportovišť, kultury, vzdělávání a hromadné dopravy. „Téma hromadné dopravy budeme ale zpracovávat pouze v případě, že město bude chtít v této oblasti zapojit více projektů,“ řekl Beneš.

Mezi projekty, které bude město v rámci města nejspíš podávat a zároveň budou podléhat integračním plánům rozvoje patří obnova Štruncových sadů, chystaný park na Roudné nebo třeba promenády kolem Mže a Radbuzy. „Chceme také zařadit výstavbu tramvajové tratě na Borská pole a na Karlovarskou třídu nebo trolejbusovou linku na Borské pole,“ zmínil další projekty náměstek Jiří Uhlík.

Městu můžou dotace z Evropské unie na tyto projekty přinést do roku 2013 peníze v řádech miliard korun.