Projekt dvaceti kaskádovitě stavěných obřích akvárií zakončených rybníkem u statku Lüftnerka, v nichž má cirkulovat přibližně 300 kubíků vody, už čeká na své obyvatele – živočichy všeho druhu, kteří žijí v českých řekách – od ohrožených perlorodek přes vydry až k sumci. Ten se má zabydlet v největší nádrži na konci kaskády, jíž budou lidé moci projít jako tunelem.

Další letošní novinkou je expozice Sonorská poušť a na ni navazující výběhy s kamzíky. „Ukáže kontrast rozpálené pouště a Skalistých hor. Takže v ní budou například unikátní jedovatí ještěři, netopýři, sovy, mravenci, ale i jeskynní slepé ryby, suchozemští mloci a další,“ slibuje Trávníček. Mezi další plány zoo pro příští léta je zpřístupnění vojenských krytů pod botanickou zahradou, které zoo získala od civilní obrany. „Je to systém asi 20 místností ,včetně pitevny a operačního sálu, propojených chodbami,“ vysvětlil Trávníček. V budoucnu tu chce lidem ukázat život zvířat v podzemí – třeba švábů, štírů, plchů nebo myší. Chybět by neměla ani expozice trilobitů.