Zemědělci v Plzeňském kraji očekávají, že sklizeň bude podobná té loňské. Kvůli velkému horku a suchu začaly žně dříve, než je obvyklé. Podle Asociace soukromého zemědělství se začalo sklízet relativně brzy i před rokem, jenže letos je posun extrémní. Leckde vyjely kombajny o dva až tři týdny dříve.

„Zatím je na velké prognózy brzy, sklízet se teprve začalo. Na řadě je jako první řepka a ozimé obiloviny,“ řekl Jaroslav Šíma z krajské agrární komory v Plzni.

Letošní úrodu ovlivní hlavně velká červnová vedra a sucha.

„Letos klesly mírně plochy řepky, ovlivnilo ji sucho. Ve výnosech jsme zatím na 2,4 až 2,8 tuny na hektar. U obilovin jsme zatím na čtyřech až pěti tunách na hektar, což není špatné, ale ozimy jsou letos menší a drobnější,“ vysvětlil Jaroslav Šíma.

V zemědělské společnosti Koloveč na Domažlicku vidí situaci celkem optimisticky. „Ozimé obiloviny by mohly mít letos až o jednu třetinu vyšší výnosy oproti minulému roku,“ řekl předseda představenstva Josef Mastný.

„Co se týká oseté plochy, Plzeňský kraj je na tom dost podobně jako jiné regiony, a to zejména s řepkou. Té je méně všude. U obilovin je to horší. Hlavně ozimé ječmeny, těch je u nás v kraji méně než jinde,“ dodal Jaroslav Šíma.

Ceny se zatím nehýbou, zůstávají stejné. „Zásadní je i vývoj klimatických podmínek v Evropě. Pokud bude sucho celoevropský problém, ceny to ovlivní i u nás,“ řekl hlavní agronom společnosti Lukrena Jaroslav Terš.

Podle statistického úřadu by oproti loňskému roku mohly stoupnout výnosy základních obilovin o 8, 5 procenta. Naopak výnosy z řepky by měly klesnout o 12,2 procenta. „U řepky nám uschly celé hořejšky, což výnosy ovlivní,“ vysvětlil Terš.

Sucho postihlo ale daleko více plodin. „Bojíme se, jak bude vypadat pozdní pšenice, která se díky teplu celá scvrkla. Velký problém máme s kukuřicí, která je poloviční. Brambor bylo málo už loni, letos byly kvůli suchu pouze v prachu, takže to výnosy také ovlivní. U sóji zvadly listy i celé rostliny. Na loukách jsme provedli dvě seče, přičemž ta druhá už byla minimální,“ dodal agronom.

V noci z úterý na středu nastalo částečné zatmění Měsíce. Pozorovat se dalo například v Techmanii v Plzni.
FOTO: Měsíc v zemském stínu pozorovali také v Techmanii