„Zásadní stavební úpravu tento kruhový objezd určitě potřebuje. Byl totiž původně projektován jen pro tamní průmyslovou zónu a kapacitně takové dopravní zátěži, jakou na něj přivede Západní okruh, nebude vyhovovat,“ říká Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu. Kruhový objezd u Makra byl postaven v roce 2009 za 174 milionů korun, v době ještě před myšlenkou Západního okruhu, a už nyní je na hranici svých kapacitních možností. Řidiči už koncem loňského roku mohli zaznamenat změnu v řazení do jízdních pruhů při vjezdu na něj z Regensburské ulice, kdy se původně vjíždělo jedním a vyjíždělo dvěma směry. Nyní je to naopak.

Ilustrační foto
Soud umožnil únos syna, zoufá si žena, která je pod policejní ochranou

Jeho přestavba bude komplikovaná nejen vzhledem k přeložkám inženýrských sítí, například vedení velmi vysokého napětí nebo kapacitního vodovodu a kanalizace, ale také z důvodu omezení provozu po dobu přestavby. „Ve hře bylo několik variant, od rychlé realizace s úplným uzavřením kruhového objezdu, která by trvalo 2 – 3 měsíce, až po postupnou rok trvající přestavbu po jednotlivých paprscích. Ale vše směřuje ke kompromisní variantě, že se přestavba uskuteční ve dvou navazujících etapách, vždy by se uzavřela jen jedna polovina objezdu a zvládlo by se to možná během čtyř měsíců. Určitě to ale bude až v roce 2024. Do té doby budou probíhat přeložky inženýrských sítí,“ vysvětluje Aleš Tolar, náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy. V současné době už připravuje Ředitelství silnic a dálnic projekt přestavby tohoto kruhového objezdu na tzv. světelně řízenou turbo-okružní křižovatku s přidáním jízdních pruhů do vybraných paprsků. „Už před vjezdem do křižovatky bude nutné zařadit se do správného pruhu, který potom řidiče vyvede do požadovaného směru. Nebude nutné přejíždět mezi jízdními pruhy na okružním pásu, čímž by se měla zvýšit plynulost jízdy, vysvětluje Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Správy Plzeň. Navíc budou všechny vjezdy do okružní křižovatky řídit semafory s vnitřní koordinací Přednost v jízdě po okruhu. Měly by zlepšit využití kapacity, ale i zvýšit bezpečnost chodců při přecházení přes ramena křižovatky.

Celková délka Západního okruhu dosahuje přes 6 kilometrů a jeho stavba byla náročná svým rozsahem, komplikacemi s nedostatkem a cenami stavebního materiálu, nutností překonat údolí Mže monumentální estakádou, stavbou dalších mostů a biokoridorů i složitými majetkovými vztahy. Náklady na celý projekt vyšly na 2,3 miliardy korun a financovaly jej Plzeňský kraj a město Plzeň. Stavba byla podpořena i Evropskou unií částkou 1,54 miliardy korun.

Hledáme nejoblíbenější fotbalový klub okresu Plzeň-sever.
ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Plzeň-sever za rok 2022