Umožňuje jim to schopnost rozlišovat mezi jemnými fonetickými rozdíly hlásek v jiných jazycích. I proto se dokáží naučit svou mateřskou řeč se správnou výslovností a složitou gramatikou.

„Vědci zjistili, že děti ve věku do 6 měsíců slyší a dokážou rozlišit všechny zvuky každého lidského jazyka. Tuto schopnost začínají ztrácet už ve věku okolo 6-9 měsíců, když se začnou učit svoji rodnou řeč. Když však kolem sebe ve velmi raném věku slyší zvuky jiných jazyků, tyto zvuky se jim otisknou v mozkových buňkách a později pro ně bude snazší se příslušné jazyky naučit. Budou dokonce schopné mluvit bez cizího přízvuku,“ vysvětluje majitelka anglické školky Eufrat v Plzni Dana Burešová, kde znakování v angličtině pro batolata nabízejí.

Kurzy programu Go Kids English jsou založeny na poznání, že nejlepší a nejpřirozenější způsob, jak děti něčemu naučit, je představit nové informace v rámci běžného života zábavnou interaktivní formou. „Stejně jako se děti naučí svou mateřštinu během každodenní komunikace, her, čtení knížek, sledování dětských videí a jiných běžných aktivit, tak se v tomto raném věku dokáží naučit zcela přirozeně i další jazyky,“ doplňuje Burešová. Kolem pátého roku života, se pak okno raného učení řeči začne zavírat. Děti při kurzu provází plyšová loutka – medvídek Beebo.

Co je Baby Signs

Program učí děti jednoduché, snadno proveditelné znaky, které jim umožní komunikaci s rodiči. Jednotlivé znaky, které se děti naučí, představují buď samostatná slova nebo jednoduché pojmy např. „kočka“, „mám hlad“ nebo „už to stačí“.

Program je inspirován kurzy Baby Signs, které byly vyvinuty profesorkami vývojové psychologie na Kalifornské univerzitě. V Česku jsou zatím ještě novinkou, ve větě se používají už více než 20 let.

Pro plzeňskou logopedku Lucii Štainiglovou je tato metoda učení cizího jazyka nová. „Nedokážu tak posoudit nakolik je účinná, zda se dítě skutečně může naučit se svoji mateřštinou i další jazyk,“ říká Štaininglová.

Podle kurzistek je třeba, aby se dítě setkávalo s angličtinou nejen při kurzech, ale aby na něj mluvili rodiče i v domácím prostředí.