Oba spoje linky N91 Chlum-čany-Dobřany-Plzeň pojedou pouze v období platnosti letního času. Znamená to odjezd ze zastávky Chlumčany, Dobřanská v 0:05 hodin, příjezd do cílové zastávky Plzeň, CAN v 0:45 hod.

Opačným směrem odjede autobus z Plzně, CAN v 1:55, zastávku Plzeň, Mrakodrap a následující pak odbaví pouze jednou, a to v časech dle letního času.

Stejně tak linka N92 Plzeň-Štěnovice-Žákava pojede kontinuálně jen dle letního času. Ze zastávky Plzeň, Mrakodrap vyjede v 1:35 hodin, nazpět ze Žákavy vyjede ve 2:25 minut letního času s dojezdem do zastávky Plzeň, Mrakodrap ve 2:15 zimního času.