Loni se vítězem krajského kola staly ve třech vyhlášených kategoriích Kasejovice, Hradiště a Vochov. V celostátním kole ale skončily na 10 . a dvakrát na 15. místě z patnácti účastníků v každé kategorii. Letos se do soutěže opět hlásí.

„Stránky se vyvíjí a jsou aktuální. Když se jim tak věnujeme, není důvod, proč je nekonfrontovat s cizími weby,“ vysvětluje důvod opětovného přihlášení do soutěže starostka Kasejovic Marie Čápová. Dva dny po přihlášení města do soutěže si ale narychlo nevybavila, jaké změny za rok stránky zaznamenaly. Ví to prý najatý webmaster.

Podle Ferschmanna, jehož obec skončila v roce 2006 na čtvrtém místě celostátního kola, jsou stránky loňských krajských vítězů včetně Kasejovic dobré. V republikovém kole by podle něj ale opět neuspěly. To, co chybělo loni, prý chybí i teď. „Požadavky národní poroty jsou totiž podstatně vyšší než u krajské,“ vysvětlil Ferschmann.

Podle něj klade republiková porota maximální důraz, aby na stránkách byly povinně zveřejňované informace, což prý chybí většině obcí. Velkým nedostatkem prý je, když si uživatel kvůli prohlížení úředních desek musí instalovat další programy. Důležité je i hledisko bezbariérového přístupu především pro slabozraké a barvoslepé. Svoji roli má i test, jak obec reaguje na žádost o informaci.

„Vím, že k některým z uvedených kritérií se přihlíží i na krajské úrovni. Myslím ale, že málo. A také mám dojem, i když nepodložený, že se občas kouká i na další aktivity obce, které s internetovou prezentací nesouvisí. Přidávají se prostě bodíky za sympatie,“ naznačil starosta Němčovic.

Podle pravidelné členky krajské poroty a náměstkyně hejtmana Olgy Kalčíkové je a bude posuzování kvality webu na základě poskytování bodů porotou vždy subjektivní. Nemyslí si ale, že by bylo v rozporu se zadáním. „Každý porotce dává hodnocení ve vymezené škále v předem zadané oblasti, jako je třeba ovládání webu, úřední deska či výtvarné zpracování. Nemůžeme dávat víc bodů a v jiných oblastech, než je v zadání. Já ale třeba přidávám i slovní komentář,“ vysvětlila Kalčíková s tím, že porotci vytváří hodnocení sami a nedomlouvají se.

Zlatý erb o nejlepší webové stránky a nejlepší elektronickou službu se letos pořádá už desátým rokem. Přihlášky se dávaly do středy. V Plzeňském kraji je zaslalo osm měst a 20 obcí. Jsou mezi nimi i Ferschmannovy Němčovice. Nesoutěží však v kategorii o nejlepší obecní web, ale jen v kategorii elektronických služeb.

Podle Kalčíkové měla soutěž smysl hlavně v prvních ročnících. „Obce a města s internetovými stránkami začínaly a přirozená soutěživost je nutila stránky založit v určité kvalitě a obnovovat. Teď si myslím, že většina obecních webů je velmi hezkých a rozdíly nejsou tak velké. Nicméně internetové aplikace a grafika se zlepšuje a modernizuje, takže i teď soutěžení přináší zlepšování,“ říká Kalčíková.

Mimo ocenění a diplomu získávají vítězové i věcné ceny, jako jsou paměťové karty, mp3 přehrávače, tiskárny či dárkové balíčky od firem působících v oboru výpočetní nebo telekomunikační techniky.

Výzva starosty obce Němčovice Karla Ferschmanna:

"V letošním roce se do jubilejního, desátého ročníku prestižní soutěže webových stránek měst a obcí s názvem Zlatý erb přihlásila řada obcí. Zanedlouho započne pracovat i krajská porota, aby vybrala to nejlepší z přihlášených. Protože jsem měl tu čest být loni porotcem celostátního kola této soutěže a nakonec také i porotcem slovenské verze soutěže ZlatýErb.sk, mohl jsem porovnávat a hodnotit řadu skvělých, ale i velmi podprůměrných webových stránek ve finále obou soutěží. Jsem přesvědčen o tom, že pokud chceme, aby Plzeňský kraj reprezentovaly ty nejlepší weby, které by mohly uspět i mezi finalisty, je nutné, aby krajští porotci použili k hodnocení podobná základní kritéria a měřítka, jaká platí v celostátním kole této soutěže. Pokud se budou v kraji preferovat jiné hodnoty, skončí naše města a obce opět na konci této soutěže.

Loni v celostátním kole obsadily v kraji vítězné Kasejovice desáté místo z patnácti soutěžících, web Hradiště zůstal poslední a stejně tak Vochov se svojí elektronickou službou. To určitě už není náhoda. Ve finále soutěže byl kladen největší důraz především na povinně zveřejňované informace. Tímto testem neprošlo osmdesát procent soutěžících měst a o něco menší procento obcí. Správné informace na toto téma lze najít na webu pro otevřenost veřejné správy www.otevrete.cz. Další "vadou" bylo, když k prohlížení dokumentů úředních desek bylo potřeba instalovat další programy. Důležitým hlediskem byl také bezbariérový přístup na weby, především pro barvoslepé a slabozraké nebo pro tělesně postižené, kteří z různých důvodů nemohou používat myš. Základní chybou je např. pokyn: Vyplňte údaje označené červeně. Grafika webu je již posuzována subjektivním okem jednotlivých porotců a jejich hodnocení má většinou menší bodový koeficient. Určitě však propadly weby, které měly např. bílý text na světle šedém pozadí nebo černý text na pozadí tmavě hnědém. Je třeba mít také na paměti, že titulní stránka není přebal knihy a že sebelepší webová služba, kterou v době své návštěvy porotce hledá a nenajde, je hodnocena tak, jako kdyby neexistovala. Jednoduchá a přehledně uspořádaná titulní stránka to je ta, kde čtenář nalezne rychle potřebné základní informace a to bez zbytečného klikání myší na fotografii obce přes celou stránku, která se vám napoprvé objeví. Pak máte jistotu, že bude častým návštěvníkem vašeho webu. A o to nám přece všem jde. Přeji upřímně všem našim soutěžícím městům a obcím hodně úspěchů."