Soutěž Zlatý erb pro rok 2022 výrazně inovovala hodnotící kritéria s důrazem na uživatelskou přívětivost a informační hodnotu pro občany a návštěvníky obce. Letošní ročník se proto zaměřuje zejména na služby pro veřejnost. "Soutěž tak letos získala přídomek „Zlatý erb 2022 – ročník služeb“," informovala mluvčí plzeňského krajského úřadu Eva Mertlová.

Na druhém místě v kategorii obce skončila za Břasy Slatina, následovala obec Babylon. V kategorii města se na druhé pozici umístily Rokycany, na třetím Kralovice.

Cenu předával náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a IT Petr Vanka. „Cílem soutěže je poskytnutí důležitých informací webmasterům a provozovatelům obecních webů o tom, jak jejich stránky fungují, jaká mají pozitiva a případný prostor pro zlepšení, a to přímo vlastním srovnáním v soutěži. Ve výsledku by toto mělo být přínosem pro obyvatele měst a obcí v našem kraji,“ uvedl náměstek.

Ukrajinky, které našly útočiště před válkou v Plzni – Malesicích, uvařily jako symbolické poděkování tradiční ukrajinský boršč, na který pozvaly místní obyvatele do sálu restaurace Malesický dvůr.
Města využijí dotací. Opraví z nich byty pro Ukrajince

Soutěže Zlatý erb se mohou zúčastnit města a obce se svými oficiálními webovými stránkami, elektronickými službami. Krajská kola a také komise, které hodnotí účastníky soutěže, organizuje vždy kraj. U webů od roku 2019 je hodnocen vždy celkový dojem, ovladatelnost a přehlednost, informační hodnota, inovativnost.

Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem soutěže Zlatý erb je od roku 2017 spolek Český zavináč, který přebírá štafetu od společnosti Webhouse a vysoce oceňuje její dosavadní práci s realizací soutěže. Došlo k drobným úpravám kategorií i metodiky hodnocení.

Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny 16. května 2022 na společenském večeru na konferenci ISSS v Hradci Králové. Do celostátního kola postupují vítězové krajských kol, za každý kraj 2 soutěžící – vždy jeden (1.místo) v každé kategorii.