Za vydatné podpory přátel sboru i dárců z domova i ze světa se o ně postarali členové farnosti. Do rekonstrukce zahrady se pustili před dvěma lety a postupně se jim na ni podařilo získat přes dva a tři čtvrtě milionu korun.

Víceúčelové centrum setkávání s bezbariérovým přístupem bude sloužit různorodým aktivitám. „Kromě bohoslužeb nebo biblických hodin se už několik let snažíme na faře pořádat také přednášky, koncerty nebo divadelní představení. Nové prostory nám umožní rozšířit vějíř akcí například o kroužky pro děti, řemeslné dílny nebo vzdělávání pro seniory, o které lidé projevili zájem. Nápadů je mnoho. Co všechno se podaří uskutečnit, bude ovšem záležet především na ochotě lidí se zapojit a podělit se o něco s druhými," říká kurátorka sboru Libuše Klasnová.

„Nejvíce k zdárnému dokončení projektu přispělo Pomocné dílo evangelických církví Švýcarska a sbory Českobratrské církve evangelické v celocírkevní sbírce prostřednictvím Jeronýmovy jednoty. Přispěly také místní firmy a občané. Stovky brigádnických hodin odpracovali členové sboru," pokračuje chrástecký farář Karel Šimr.