„Pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny se mohou zúčastnit její klientky. Své pacientky o této možnosti informuji a několik z nich už o ní vážně uvažuje,“ říká plzeňský gynekolog Čeněk Born. Dodává, že prevence je v případě kardiovaskulárních onemocnění nebo metabolických poruch velmi účinná. „Lze se zaměřit na životní styl pacientky a stravování, tedy vyvarovat se rizikových faktorů, které mohou nemoc spustit,“ uvádí Born.

V případě nádorových onemocnění je preventivní léčba komplikovanější. Rozhodnout se totiž, co dělat, když žena má téměř stoprocentní jistotu, že u ní nemoc propukne, není jednoduché. „Představte si, že je vám 30 let a testy DNA odhalí, že onemocníte rakovinou prsu nebo dělohy. Jak se v tu chvíli rozhodnete? Necháte si prsní tkáň preventivně odstranit? Rychle se budete snažit o dítě a pak si necháte vzít dělohu? Rakovině totiž zatím ještě bohužel změnou životního stylu nebo podáváním medikamentů předejít nedokážeme,“ vysvětluje gynekolog. Tyto ženy ale budou daleko častěji sledovány lékaři, nastoupit musí i psychologická péče o ně.

„Léčení nemocí, dříve než propuknou, má svoji budoucnost, prevence je levnější než následná léčba a vždy se dá zachránit víc, když o chorobě víte včas,“ míní Born.

VZP a společnost GHC Genetics v pilotním projektu, který začal v lednu a potrvá do konce června, uhradí přihlášeným ženám 5000 korun z celkové částky testů, která činí 6860 korun. „Počet vyšetřených žen je však omezený na 800,“ informuje mluvčí VZP Jiří Rod. Hlásit se mohou ženy bez ohledu na věk, životní styl, rodinnou anamnézu nebo již propuknuté choroby.

„Klientky, které budou do projektu zařazeny, obdrží rozsáhlou zprávu o svých genetických predispozicích a individuální preventivní doporučení, která by měla značně přispět k účinnému předcházení vzniku onemocnění,“ uvádí Rod. Zájemkyně se mohou informovat u svého gynekologa nebo na webu www.ghcgenetics.cz vyplnit žádost o zařazení do projektu.