Jaroslav Bocker se narodil se 19. února 1940 v Křimicích. Vystudoval v letech 1962 – 1968 VŠUP v Praze a od roku 1968 již samostatně vystavoval na autorských a kolektivních výstavách. Ve vlastní umělecké práci preferoval komorní i exteriérovou plastiku, tvořil monumentální exteriérová díla, která nalezneme např. v Tachově, Plzni, Strakonicích. Díla, s nimiž se v domácích interiérech i na veřejných prostranstvích setkáváme, nesou vždy autorův nezaměnitelný rukopis, blízký klasickému sochařskému tvarosloví s porozuměním pro lidské radosti i strasti.

close Jaroslav Bocker. info Zdroj: Foto: archiv UVU Plzeň zoom_in Jaroslav Bocker.

K nejznámějším autorovým dílům patrně náleží pomník Generála Pattona, dnes osazený v Dýšiné. Důležitou prací z roku 1999 byla rekonstrukce Památníku národního osvobození v Plzni, k němuž neexistovala prakticky žádná dokumentace. Vzniklo tak mimořádně závažné dílo sloužící všem Plzeňanům k uctění památky T. G. Masaryka.

Jaroslav Bocker se také zabýval plaketou a medailí, rád kreslil i maloval. Jeho díla jsou zastoupena v galerijních i soukromých sbírkách, např. v Západočeské galerii v Plzni, Galerii umění v Karlových Varech, Chebu či Klatovech/Klenové.