Ocelová konstrukce bude natřena nazeleno. „Byla odstraněna konstrukce mostu v první koleji, provedeny nové opěry a všechna křídla mostu, osazena a svařena nosná konstrukce pod kolej číslo 1," informoval mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Práce v první koleji by měly skončit v listopadu letošního roku. V březnu začnou obdobné práce v koleji číslo 2 s termínem dokončení v červenci 2016. Náklady na opravu mostu se vyšplhají na 82 milionů korun bez DPH. Původně byly pod každou kolejí dvě ocelové nosné konstrukce a v opěrách dva klenbové otvory. Stavbaři odstranili střední pilíř.

„Nový most je o jednom poli, příhradové ocelové konstrukci se spřaženou železobetonovou deskou pro každou kolej samostatně, s novými opěrami a křídly," uvedl Illiaš.