Rada schválila a doporučuje zastupitelstvu ke schválení dotaci 1,9 milionu Kč městu Železná Ruda na nákup stroje pro úpravu běžeckých stop pro klasické lyžování. "Město disponuje v současné době strojem pro úpravu zimní běžecké stopy, který již není ve vyhovujícím technickém stavu. Současně s tímto strojem zajišťuje technickou úpravu jedné z nejvytíženějších lokalit běžeckého lyžování, jež v zimní sezoně intenzivně využívají obyvatelé Plzeňského kraje všech věkových a výkonnostních kategorií," uvedl náměstek Rudolf Salvetr, který žádost o dotaci předkládal.

Pořizovací náklady nového stroje dle vyjádření města přesahují částku pět milionů korun. Město Železná Ruda plánuje ze svého rozpočtu vynaložit částku do výše maximálně dva miliony korun. Z tohoto důvodu město žádá o poskytnutí dotace na pořízení nikoli nového, nýbrž použitého stroje, a to v celkové pořizovací ceně do výše čtyř milionů korun. Stroj nebude starší než z roku 2013, počet najetých motohodin nepřesáhne 4 000 mh.