Když se letos do málo využívaného kostela Nanebevzetí Panny Marie na zámku Zelená Hora vrátila jeho duše, socha Panny Marie Zelenohorské, byla to velká událost a zároveň také příslib i závazek do budoucna. „Chceme pokračovat oltářem a dalším vybavením v novějším rázu a postupně kostel opět dostat do povědomí věřících," nechal se tehdy slyšet starosta Kláštera Zdeněk Bartošek.

Starostova slova se teď začínají plnit, veřejná sbírka na oltář, na níž spolupracují Společnost přátel starého Nepomuka, obec Klášter, Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk a mikroregion Nepomucko, je totiž v plném proudu.
Oltář navrhl jihoplzeňský sochař Václav Česák, z jehož dílny pochází také nová madona. „Návrh oltáře plně vychází z toho původního barokního. Bude však zhotoven ze zrcadlového nerezu, který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vzhledu z minulosti do budoucnosti. Nerez doplní různobarevné sklo přenášející do kostela sluneční paprsky," popsal manažer mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík.

Návrh Václava Česáka vychází z původní barokní podoby hlavního oltáře zelenohorského kostela.Nový oltář však bude vyroben ze zrcadlového nerezu, v němž se bude interiér kostela odrážet. Uprostřed oltáře najde své místo také socha Panny Marie téhož autoraZelenohorská madona, které dokonce požehnal papež, se bude díky oltáři moci na Zelenou Horu vrátit natrvalo.

Přispět může každý, možností je několik (viz tabulku). Štědří dárci podobně jako při nedávné sbírce na plzeňské zvony navíc nezůstanou bez odměny. „Každý, kdo přispěje v hotovosti částkou alespoň 500 Kč, obdrží jako poděkování pamětní list s podpisem Václava Česáka. Kdo přispěje alespoň 2500 Kč, bude moci přímo na oltář nechat umístit své jméno, jméno rodiny či název firmy, a dárci s příspěvkem nad 10 000 Kč se stanou generálními partnery a jejich jména budou na oltáři zvýrazněna," slibuje manažer mikroregionu.

Na oltář lze přispívat do konce roku. „Vybrané prostředky poputují přímo pro Zelenou Horu a v rámci programu Era pomáhá regionům budou navíc znásobeny," upozorňuje Pavel Motejzík.

Bronzová socha Panny Marie Zelenohorské z dílny Václava Česáka je novodobou nástupkyní původní gotické madony, jíž se říkalo duše Zelené Hory.Zelená Hora byla dříve významným poutním místem. „Proslula jako místo založení Jednoty zelenohorské a objevení Rukopisu zelenohorského, ale také jako hostitel několika panovníků a bezpečný ochránce korunovačních klenotů. Neméně známou kapitolu dějin zámku tvoří i vojáci – takzvaní černí baroni. Armáda byla pro Zelenou Horu bohužel zároveň i zkázou," dodává Pavel Motejzík.

V kostele nezůstalo téměř nic. Hlavní oltář je dnes v Neurazech, původní madona ve Vídni a jiná vzácná socha sv. Vojtěcha z doby kolem roku 1500 je k vidění ve stálé expozici kláštera sv. Anežky České v Praze.

První mše po 66 letech se v kostele konala v srpnu 2014.

Jak lze přispět- hotově u P. Vítězslava Holého (Farnost Nepomuk) a v informačním centru Nepomuk (nám. A. Němejce 126) – peníze budou zaslány hromadně na účet Era
- on-line přes odkaz: www.erapomaharegionum.cz/projekty/ chodsko/225112/oltar-pro-zelenou-horu-u-nepomuku
- na účet 101 7777 101 / 0300, variabilní symbol 903