Mimořádné komentované prohlídky zámku Zelená Hora se letos konají 1., 2., 3., 4., 5. a 6. července vždy od 9.30 do 18 hodin.

Kromě zámku a sýpky bude k vidění také nový zrcadlový oltář v zelenohorském kostele nebo zimní zahrada, jejíž oprava skončí na podzim.
Připraven je také bohatý doprovodný program, řemeslný jarmark, občerstvení i speciální suvenýry.

Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravy zámku.