„Vzhledem k tomu, že jsme v obcích jedinou zájmovou organizací, staráme se prakticky o vše. Organizujeme kulturní akce, pečujeme o naše vesnice a obecní majetek v rámci brigád. Je však jedna zvláštnost, se kterou se každý sbor pochlubit nemůže – jako každý sbor se věnujeme údržbě vodních zdrojů, ale v obecním rybníčku navíc i chováme ryby a děláme pravidelné výlovy,“ řekl za želčanské hasiče velitel Václav Kasl.

Výjezdová jednotka sboru je desetičlenná, nejčastěji je k vidění při asistenčních zásazích u dopravních nehod nebo likvidaci následků po záplavách a bouřích.

Od ostatních sborů se v jedné věci liší. „Po 75 let jednotka nikdy neměla svůj automobil. K pětasedmdesátinám nám Obecní úřad Chválenice zakoupil civilní Avii Furgon, kterou jsme si sami předělali na kompletně vybavený hasičský automobil. Tradici s autem jsme dodrželi i letos. K 80. výročí jsme si do hasičského provedení předělali Tatru 613. K radosti Chouzováků je zaparkována v takzvané „Požární stanici Chouzovy“. Obě auta používáme při zásazích i přepravách družstva na soutěže,“ pokračoval Kasl.

Soutěže objíždí stejná parta, jaká je v zásahovém družstvu. Hasiči ale myslí i na své následovníky. A těch nemají málo.

Jana Škalová, členka SDH Chválenice, totiž založila vloni v červnu spolu s Želčanskými devítičlenné dětské soutěžní družstvo. „Děti se scházely celé prázdniny. Rychle se naučily práci s nářadím a vloni úspěšně absolvovaly svoje první dva závody. V letošním roce svoji činnost zpestřily i cvičením požárních dvojic a zásahem ze džberové stříkačky. Tyto dovednosti zhodnotily v dubnu na soutěži v Sedlci. Na jaře se ještě zúčastnily výtvarné a literární soutěže s hasičskou tematikou, kde Ivetka Kolrosová získala ve své kategorii 2. místo a Michal Vimr první místo. Po zbytek roku se pak děti věnovaly požárním útokům,“ popisovala Škalová.

Děti se podle ní dobře sžily s novým nářadím, které pro ně SDH zakoupil. „Letos předvedly jeden ukázkový požární útok na na memoriálu Míry Šebka ve Chválenicích a dále absolvovaly šest závodů. Ve dvou z nich zvítězily. Obrovským úspěchem je pak letošní první místo v oblastní dětské hasičské lize PLAMEŇÁK,“ podotkla Škalová.

Zájem o malé hasiče je veliký a dveře jsou otevřeny i pro další děti. V příštím roce plánují v Želčanech založit další družstvo malých hasičů. „Plánujeme spoustu dalších aktivit. Budeme připravovat vystoupení na naši výroční valnou hromadu, v létě zorganizujeme týdenní soustředění… Jsme dobrá parta, děti se učí něčemu novému, zajímavému, naučí se vycházet spolu v kolektivu. Je to pro ně skvělé a zábavné využití volného času,“ dodala Škalová.

„Největší podíl na úspěších našich hasičat má právě jejich vedoucí, která jim předává své bohaté hasičské a sportovní zkušenosti. Prostě děti nám dělají radost a ve sboru je jednoznačná shoda v tom, že jejich vybavení a čas věnovaný dětem rozhodně není promrhanou investicí,“ zakončil velitel Kasl.