Město nechalo opravit silnici vedoucí podél části Mexiko, jež je hodně navštěvována jako klidová zóna. „Původní komunikace měla hlavně podél lesních porostů rozdrobený či zvlněný povrch kvůli kořenům stromů, které do ní zasahovaly. Opravená komunikace v hodnotě 3,4 milionu korun by teď měla sloužit jako obslužná cesta k místním zahrádkám, pro pěší turistiku a dále je možné ji využít pro in-line bruslení," uvedl starosta Jiří Davídek.

Nová trasa navíc navazuje na dříve opravenou příjezdovou cestu ke koupališti. Celková délka v jednom směru tak dosahuje 1,5 km a vede až ke klubovně turistů," dodal starosta.

Příští rok chce město podél cesty rozmístit lavičky pro přezouvání. Pro větší bezpečnost chodců a bruslících komunikaci také v půlce přeruší zábrana, aby cesta nebyla průjezdná pro automobily.