Předchozí část seriálu najdete v pravém sloupci.

Kromě připravovaných celostátních zdražení, jako je zvýšená daň z přidané hodnoty, cena elektřiny a plynu a s nimi spojené navýšené ceny za potraviny a léky, existuje také skupina vyloženě místních služeb, o kterých rozhoduje vedení města.

Jde o ceny vody, nájmů v městských bytech, tepla, sazeb za veřejnou dopravu. Pro Novákovy bude jednoznačně nejdrsnější zvýšení ceny za nájem. Doteď platila čtyřčlenná rodina v šedesátimetrovém bytě první kategorie holý měsíční nájem ve výši 4229 korun. Od Nového roku si ale pan Novák sáhne hlouběji do kapsy, ve které ale s největší pravděpodobností bude mít pořád stejně peněz.

Standard za jedničku

Město zrušilo čtyři kategorie a nahradilo je pouze dvěma skupinami. Standardní byty zahrnují dřívější plochy první a druhé kategorie. Tzv. byty se sníženou kvalitou spojují třetí a čtvrtou kategorii. Za měsíc bydlení v tzv. standardním bytě pošlou Novákovi městu už 4926 korun měsíčně, což je téměř o sedm stovek víc než doposud. „No co, odepřu si polovinu obědů,“ zvolá jistě hrdinná hlava rodiny a začne s tvrdou dietou.

Za celý rok už rozdíl nájmů dělá 8364 korun. A to mají Novákovi ještě vlastně ´štěstí´. Imaginární Vomáčkovi, kteří bydleli ve druhé kategorii, spadnou od roku 2012 už také do standardního bytu, a tak si ročně připlatí 9552 korun.

Nájemné v městských bytech v Plzni

Ani bydlení ve ´čtyřce´, pardon, v bytě se sníženou kvalitou, již nebude nijak levnou záležitostí. Naopak, přechod v nejhorších bytech bude nejbolestivější, bude stát městské nájemníky 10 368 korun. Právě takový je rozdíl mezi letošní roční sazbou 42 828 korun a chystanou ve výši 53 196 korun. Město tak využilo maximální možnosti zdražení, které mu nabízel stát. „Ti, kteří nedosahují požadovaných příjmů ale budou od placení osvobozeni,” uklidňuje Jiří Kuthan (ČSSD), městský radní pro sociální záležitosti.

Zlevnění? Jen malé

Město v současnosti vlastní kolem 3600 bytů. Pro chudší rodiny se pochopitelně hodí kvůli financím především ty méně prostorné, přesto má město velký počet velkometrážních jednotek, které přesahují 90 čtverečních metrů.

Město se proto rozhodlo obrovské byty zatraktivnit a zlevnilo nájem o 30 procent.

Jenže nabídka není tak výhodná, jak vypadá na první pohled. Téměř třetinové sražení sazby platí pouze pro metry, které přesahují 90metrovou hranici. U stometrového standardního bytu nájemník ročně zaplatí 95 568 korun, měsíčně tak ušetří pouze 246 korun.

Vedení Plzně se ale v budoucnosti chystá velkých bytů zbavit. „Naším cílem je postupně tyto byty vyměnit za byty o menší ploše, které by více odpovídaly nárokům žadatelů,” vysvětlil plánovanou strategii náměstek primátora Miloslav Šimák (ČSSD), do jehož kompetence byty spadají.