„Zahájili jsme provoz Relaxační oázy, což je útulné prostředí, kde si mohou zdravotníci covid pásma poslechnout relaxační hudbu, shlédnout oblíbený film, dát si šálek čaje či kávy, zkrátka na chvíli zapomenout na pracovní stres, případně mohou využít podpůrné péče klinických psychologů a relaxačních programů realizovaných dobrovolníky Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM. Je to místo, kde si naši zaměstnanci mohou po denní směně, nebo naopak před noční službou, vychutnat chvilku pohody a zároveň načerpat energii,“ informuje o nejnovějším projektu ředitel fakultní nemocnice Václav Šimánek. Relaxační oáza je umístěna v areálu bývalé vojenské nemocnice FN Bory.

close Zdravotníci z fakultní nemocnice nabírají síly v oáze. info Zdroj: FN Plzeň zoom_in Zdravotníci z fakultní nemocnice nabírají síly v oáze. Dalším benefitem v režii klinických psychologů je vydání nového interního časopisu Lepší je být OK než KO, který je zaměřený na duševní hygienu a zvládání psychologických krizí. Významným benefitem pro zdravotníky covid pásma je i možnost cílené fyzioterapie a využití Hydrojetu (suché masážní lůžko) zajišťované fyzioterapeuty Oddělení léčebné rehabilitace.

„Dalšími ochrannými prvky směrem k zaměstnancům na odděleních v covid pásmu jsou pravidelné a častější přestávky na oddech, dostatečné množství osobních pomůcek nejvyšší ochrany jako jsou nanomasky, respirátory FFP3, overaly a štíty, zajištění pitného režimu, preventivní podávání vitamínu D, ionizace prostředí a mnoho dalšího," vysvětluje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Andrea Mašínová.

Významnou měrou pomáhá zdravotníkům také podpora veřejnosti, kterou vyjadřuje v různých formách poděkování - dopisy, zprávy na sociálních sítích, kresby a spousta menších či větších dárků. „Práce našich zdravotníků je náročná a já jsem rád, že svoje poslání plní s obětavostí a nasazením. Nemocnice se ale musí postarat i o necovidové pacienty a nadále fungovat na sto procent, a to je možné pouze díky dokonalé souhře všech našich článků – od lékařů, přes sestry, administrativní pracovníky až po kuchaře či pracovníky prádelny, dělníky a mnoho dalších. Za to jim patří velké poděkování,“ dodává ředitel Václav Šimánek.

O chod celé fakultní nemocnice se stará pět tisíc zaměstnanců.