Rektorovi Miroslavu Holečkovi totiž končí funkční období v únoru 2019, zároveň je ale jediným kandidátem na další období mezi lety 2019-2023. Volba se uskuteční 28. listopadu v 15 hodin na Fakultě právnické v sadech Pětatřicátníků. Beseda kandidáta se studenty a akademiky je naplánována na 7. listopad od 16 hodin na Fakultě pedagogické ve Veleslavínově ulici. Rektora volí Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů 59 senátorů, tedy 30 hlasů.

Ilustrační foto.
Sociální ústavy vaří stovky jídel, vývařovnu by uvítaly