Rozsáhlé opravy areálu a budov Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni odstartovaly začátkem června. Nejvýznamnější rekonstrukce se uskuteční v univerzitním kampusu na Borech. „Do poloviny září, a tedy do začátku semestru, se bude upravovat budova U22. Zrekonstruuje se vstupní chodba a také prostory v sedmém patře,“ uvedla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Některé opravy si tak vyžádají zvláštní režim při pohybu po opravovaných budovách. Do budovy U22 se bude vcházet vchodem od poslucháren a z chodby budovy U22 zmizí již nefunkční novinový stánek. Od listopadu do prosince budou vyměněny hlavní rozvody vody.

Oprava čeká také vstupní prostor do budovy Fakulty elektrotechnické, ve které bude položena nová dlažba. Tato oprava by měla být hotova do září.

Studentů a návštěvníků univerzity se práce v této budově dotknou o něco více než v předešlém případě, protože se odvezou automaty s občerstvením a bankomaty, omezen bude rovněž provoz bufetu. Kvůli stavebním pracím bude vstup i do této budovy přesunut ke vchodu od parkoviště.

„Také na Fakultě pedagogické ve Veleslavínově ulici započaly opravy s koncem semestru, který byl 25. května,“ řekla mluvčí.

Opravy na Fakultě pedagogické v centru města potrvají až do poloviny prosince. Úpravy v hale způsobí, že se na fakultu bude vcházet zadním vchodem z parkoviště a výše do pater pak po požárním schodišti.

Ani budovy Fakulty pedagogické na Chodském náměstí nebudou procesu oprav ušetřeny. Během července a srpna mají být v budově vyměněna všechna okna. „Vedení univerzity se snaží rekonstrukce plánovat vždy na léto, kdy ve škole nejsou studenti a práce tak nemohou ohrozit výuku,“ sdělila Stará.