„Finanční podpora je pro velkou část našich studentů velmi důležitá. Jejich rodiče jsou často nyní sami v obtížné situaci, takže jsou to spíše studenti, kdo se musejí postarat o své rodiny. Jsme si však také vědomi toho, že finance nejsou to jediné, co nyní potřebují. Abychom věděli, co všechno v současné době studenti řeší a s čím se potýkají, pozvali jsme je na společné setkání,“ uvedla prorektorka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Ta společně s kvestorem ZČU Petrem Hofmanem a kancléřkou Lucií Václavovou Čulíkovou studenty informovala o jednorázovém mimořádném stipendiu ve výši 15 tisíc korun, které ZČU v březnu ukrajinským studentům poskytne. Požádalo o něj 92 z celkem 114 ukrajinských studentů ZČU.  Kromě toho univerzita podpoří studenty odpuštěním kolejného do letošního června. Žádosti mohou zasílat na e‑mailovou adresu info4ua@service.zcu.cz.

Chargé d´Affairs Jennifer Bachusová si prohlédla KACPU v Plzeňském kraji
Chargé d´Affairs Jennifer Bachusová si prohlédla KACPU v Plzeňském kraji

Podle Dity Hommerové je důležité, aby studenti věděli, na koho se mohou na univerzitě obrátit, a mohli včas řešit případné budoucí problémy. Připomněla proto, že své dotazy mohou zasílat na e-mail info4ua@service.zcu.cz a také mohou využít služeb psychologa nebo krizového manažera. Na krizovou telefonickou nebo e-mailovou linku se od minulého týdne obrátilo už více než padesát studentů z Ukrajiny, Ruska a Běloruska. Veškeré kontakty jsou k dispozici na speciální webové stránce ZČU PRO UKRAJINU, dostupné z hlavní strany webu ZČU. 

„Současná situace nikomu nepřidává. Studenti sledují, co se děje, bojí se o své rodiny a přátele na Ukrajině a snaží se pro ně získat informace o možnostech studia v České republice,“ říká Dita Hommerová. Studenty proto ubezpečila, že ministerstvo školství připravuje úpravu legislativy, která proces přijímání ukrajinských studentů na vysoké školy v Česku zjednoduší. Kromě toho nové studenty z Ukrajiny podpoří ministerstvo i finančně. O prostředky z tohoto fondu bude pro své nové studenty žádat přímo ZČU.

Univerzita je také připravena poskytnout lidem z Ukrajiny, kteří jsou na útěku před válkou, své volné ubytovací kapacity. K dispozici má omezený počet míst na kolejích v Plzni, kde plánuje přednostně ubytovat ukrajinské studenty a případně jejich rodinné příslušníky. Ve Školicím a ubytovacím zařízení Nečtiny má 150 míst, jejichž obsazení koordinuje s Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajině.

Premiérou 15. ročníku Divadelního léta pod plzeňským nebem bude Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. Hlavní roli bude hrát Jakub Albrecht (na snímku).
Divadelní léto se stěhuje mimo centrum, scéna vyroste na náměstí Míru

„Potěšilo mě, že ukrajinští studenti vnímají i to, v jaké situaci se nyní ocitli jejich ruští kolegové, a jasně se vyjádřili proti jakémukoliv uplatňování principu kolektivní viny,“ uvedla Dita Hommerová.

Ústav jazykové přípravy ZČU nabízí uprchlíkům zdarma kurz češtiny pro začátečníky. Kurzy jsou určeny dospělým a jejich kapacita zatím není omezena. Výuka začne, jakmile se přihlásí dostatečný počet zájemců. Hlídání dětí je během kurzů zajištěno. Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese czech4ua@ujp.zcu.cz nebo na telefonu (+420) 735 715 828.

Studenti a pedagogové Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU připravují benefiční prodej autorských děl, který proběhne jednak v online prostředí, jednak v budově fakulty a v prostorách Moving Station u příležitosti festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět ve dnech 22.–27. března. Pro ukrajinské děti, jejichž rodiny přišly do Plzně hledat bezpečí, připravuje fakulta výtvarné workshopy.

Různé formy podpory stávajícím nebo nově příchozím ukrajinským studentům připravují také další součásti ZČU.

Zdroj:ZČU