Navazující magisterský program interdisciplinárního charakteru propojuje filozofii a kybernetiku a reflektuje aktuální vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich vliv na lidské myšlení a komunikaci. Přihlášky pro akademický rok 2021/22 je možné podávat až do 31. srpna.

Automatické rozpoznávání řeči, počítačové zpracování přirozeného jazyka, automatizace a digitalizace v oblasti průmyslu, to vše jsou technologie aktuálně ovlivňující životy jedinců i celé společnosti. Cílem nového programu je proto filozofické zkoumání proměn lidského myšlení a komunikace v kontextu technologického vývoje založeného na umělé inteligenci a strojovém učení. Program bude propojovat filozofický výzkum s praktickými poznatky kybernetiky a informatiky. „Zvláštní pozornost budou studenti věnovat fenoménu umělé inteligence, který prostupuje všemi sférami lidského světa a zároveň je obestřen množstvím nerealistických představ a sporných očekávání,“ říká vedoucí katedry filozofie Ludmila Dostálová.

Ilustrační fotografie
Aleje, rybníky, mokřad. Plzeňský kraj chce zadržet vodu

Dvouletý studijní program Filozofie pro umělou inteligenci je zaměřen na současnou filozofii vědy a techniky a filozofii jazyka a mysli. Zasahuje ale také do informatiky a kybernetiky a takzvané kognitivní vědy, která využívá poznatků neurovědy, lingvistiky, psychologie či antropologie.

Podrobné informace najdou uchazeči na webu katedry filozofie FF kfi.zcu.cz.