Pokud vše půjde dobře, bude mít Staňkov na Domažlicku do konce roku obchvat. Na přeložce silnice I/26 se začalo pracovat vloni a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dělá vše pro to, aby bylo letos hotovo.

Mezitím se připravují další stavby, které mají ulevit dalším městům a obcím. ŘSD se ovšem u několika z nich potýká s problémy. Kvůli změně zákona o ochraně životního prostředí totiž bude nutné ověřit neboli verifikovat proces EIA, jenž posuzuje vliv staveb na životní prostředí.

Stavby to může opozdit o celé měsíce.

V Plzeňském kraji to je případ například přeložky Nová Hospoda – Kočov na Tachovsku, která odvede dopravu z Bezděkova a propojí dálnici D5 s Chebskem. Původně se měla začít stavět v březnu, jenže verifikace EIA přerušila stavební řízení a čeká se. „Nicméně počítá se s tím, že letos práce začnou. Nejoptimističtější termín je červenec," uvedl šéf plzeňského ŘSD Zdeněk Kuťák a dodal, že tento problém mají desítky staveb ŘSD po celé republice.

Studii EIA bude třeba přezkoumat také pro stavbu Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík, což je přeměna výpadovky z Plzně z dvouproudé na čtyřproudou.

Mezi Plzní a Orlíkem začnou letos v září přípravné práce – budou se kácet městské lesy po obou stranách silnice. Stavět by se mělo příští rok.

Stejně jako ve Stodě, kde se však ŘSD nepustí do obchvatu, nýbrž do průtahu. „Práce budeme zahajovat ve druhé polovině roku. Trojramennou křižovatku ve Stodě nahradí okružní a průtah zrekonstruujeme mezi ní a mostem přes řeku," popsal vedoucí úseku výstavby ŘSD Miroslav Blabol.

Nejdražší z nejaktuálnějších staveb se jmenuje Přeštice – Šlovice. Prodlouží čtyřproudou výpadovku z Plzně na Klatovy a zbaví dopravy Horní Lukavici. Původně se s ní počítalo na rok 2019, ale začne už o rok dříve – navzdory tomu, že i tato stavba bude potřebovat verifikaci EIA. V budoucnu na ni naváže obchvat Přeštic.

Plány ŘSD na devět nových silnic v kraji

Obchvat Staňkova

Rekonstrukce - Staňkov

 • Proč se staví: Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/26 mimo intravilán Staňkova. Stávající trasa středem města nevyhovuje zejména dálkové dopravě, která zatěžuje okolí jak nadměrným hlukem, tak emisemi. Ohrožuje také chodce ve městě.
 • Fakta o stavbě: Délka 2972 m, 2 mosty o celkové délce 290 m, žádné mimoúrovňové křižovatky ani protihlukové stěny, cena stavby dle smlouvy 165 mil. Kč (bez DPH).
 • V jaké fázi je stavba: Stavební povolení bylo vydáno již v roce 2009, s pracemi se ale slavnostně začalo až 28. května 2015, Ředitelství silnic a dálnic se snaží, aby bylo hotovo do konce letošního roku.

Průtah Stodem

Rekonstrukce - Stod

 • Proč se má stavět: Cílem je rekonstrukce nerekonstruované části průtahu městem zatíženým tranzitní dopravou a stavba okružní křižovatky. Původně se počítalo s úsekem od mostu po začátek města, ale nakonec se bude pracovat jen na okružní křižovatce a úseku mezi ní a mostem.
 • Fakta o stavbě: Délka celé zbývající části průtahu je 1293 m, aktuální část je asi třetinová, okružní křižovatka má průměr 40 m.
 • V jaké fázi je příprava stavby: V letošním roce chce Ředitelství silnic a dálnic stavbu vysoutěžit, ve druhé polovině příštího roku pak zahájit práce. Zároveň s tím se připravuje rekonstrukce zbytku průtahu od křižovatky na začátek města (ve směru od Plzně).

Planá-Trstěnice

Rekonstrukce - Planá

 • Proč se má stavět: Stavba, která se napojí na obchvat Plané, vyřeší obchvat Chodové Plané, zkapacitní komunikaci I/21 a zbaví ji nebezpečných míst. V budoucnu se na komunikaci napojí stavba Trstěnice – Drmoul v režii Ředitelství silnic a dálnic Karlovarského kraje.
Fakta o stavbě: Délka 7860 m, 14 mostů, 1 mimoúrovňová křižovatka a 7 protihlukových stěn. Předpokládaná cena 960,8 mil. Kč (bez DPH)
 • V jaké fázi je příprava stavby: Ředitelství silnic a dálnic mělo připravenou východní variantu obchvatu, ale kvůli tomu, že by se dotkla zdroje pitné vody pivovaru Chodovar a byla by neekonomická, nechalo zpracovat studii EIA na západní variantu. Stavět by se mělo v roce 2020.

Obchvat Nová Hospoda – Kočov

Rekonstrukce - Nová Hospoda

 • Proč se bude stavět: Nová silnice I/21 výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy na ní samotné i v obci Bezděkov, kde se sníží emise i hluk. Obyvatelé už nebudou v přímém kontaktu s vozidly. Přeložka bude součástí páteřního dálničního přivaděče.
 • Fakta o stavbě: Délka 2950 m, 7 mostů, 2 opěrné zdi, žádné mimoúrovňové křižovatky ani protihlukové stěny, Předpokládané cena 410 mil. Kč (bez DPH).
 • Kdy se bude stavět: Byly již dokončeny výkupy pozemků, v letošním roce by se navzdory průtahům s ověřením studie EIA mělo (pravděpodobně v červenci) začít stavět. Hotovo bude příští rok.

Šlovice – Přeštice

Rekonstrukce - Šlovice - Přeštice

 • Proč se má stavět: Přeložka silnice do nové trasy splní dva účely – prodlouží čtyřproudý úsek výpadovky směrem od Plzně a odvede veškerou dopravu z Horní Lukavice mimo zastavěné území obce.
 • Fakta o stavbě: Délka 6300 m, 9 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky. Předpokládané náklady 1,280 mld. Kč (bez DPH).
 • V jaké fázi je příprava stavby: Výkupy pozemků postupují velmi dobře, momentálně je vykoupeno 80 %, a namísto roku 2019 se možná začne stavět už ve druhé polovině roku 2018. Hotovo bude do roku 2022.

Obchvat Klatov

Rekonstrukce - Klatovy

 • Proč se má stavět: Přeložka silnice I/27 má přispět ke zvýšení plynulosti dopravy a zároveň odvést tranzitní dopravu ve směru z Plzně na Železnou Rudu mimo centrum Klatov.
 • Fakta o stavbě: Délka 7479 m, 8 mostů, 7 protihlukových stěn. Předpokládaná cena stavby 1,406 mil. (bez DPH).
 • V jaké fázi je příprava stavby: Je vykoupeno 50 % z potřebných 300 pozemků a stavba by měla začít ke konci roku 2019.

Třemošenský rybník – Orlík

Rekonstrukce - Plzeň - Třemošná

 • Proč se bude stavět: Výpadovka z Plzně směrem na Most, která se na hranici města zužuje do dvou pruhů, bude nově čtyřpruhová až po nedávno vybudovaný začátek obchvatu Třemošné. Zároveň zmizí nebezpečné místo u Kamenného rybníka, kde vyroste lávka pro pěší.
 • Fakta o stavbě: Délka 1644 m, 2 mosty, bez opěrných zdí, žádné mimoúrovňové křižovatky ani protihlukové stěny, počítá se s úpravou cca 400 metrů cyklostezky. Předpokládaná cena 300 mil. Kč (bez DPH).
 • Kdy se má stavět: V září letošního roku by měly začít přípravné práce spočívající v kácení lesů po obou stranách silnice, zahájení stavby je plánováno na rok 2017, dokončení na rok 2018.

Obchvat Přeštic

Rekonstrukce - Přeštice

 • Proč se má stavět: Obchvat, který naváže na přeložku Šlovice – Přeštice by měl zcela odvést tranzitní dopravu z centra Přeštic (silnice I/27 je nejvytíženější v kraji, za 24 hodin po ní projede 18 tisíc vozidel) a řidičům zpohodlnit cestu. Vznikne také okružní křižovatka, která bude připravena pro napojení budoucí přeštické průmyslové zóny.
 • Fakta o stavbě: Délka 4670 m, 4 mosty (z toho jeden železniční), 2 okružní křižovatky. Předpokládané náklady 980 mil. Kč (bez DPH).
 • V jaké fázi je příprava stavby: Zahájení stavby bylo původně plánováno na rok 2018, nicméně o rok se opozdí. Ředitelství silnic a dálnic musí jako u jiných projektů verifikovat studii EIA.

Obchvat Plas

Rekonstrukce - Plasy

 • Proč se má stavět: Silnice I/27 mezi Rybnicí a Hadačkou nedává řidičům možnost předjíždět v obou směrech, tvoří ji táhlá stoupání a klesání a průtah Plasy, ačkoliv vloni zrekonstruovaný, s památkově chráněnými objekty kláštera potřebné úpravy neumožňuje.
 • Fakta o stavbě: Délka 7300 m, 5 mostů, z toho nejnáročnější stavbou bude 300metrová estakáda nad údolím řeky Střely, stavební náklady 1,176 mld. Kč (bez DPH).
 • V jaké fázi je příprava stavby: Příprava stavby je na začátku a oproti někdejším odhadům se opozdí. Nezačne v roce 2019, nýbrž v roce 2022. Spolu s plaským připravuje Ředitelství silnic a dálnic obchvat Kaznějova.