Petenti v listině argumentují mj. tím, že během kompostování uniká 30 procent uhlíku do vzduchu ve formě oxidu uhličitého a až 20 procent dusíku ve formě plynného čpavku. „Většinou vane západní a severozápadní vítr, který uvolňující se škodliviny a zápach požene přímo do naší obce,“ stojí v dokumentu, který v uplynulém týdnu odnesla spoluorganizátorka petice Lýdie Bayerová na krajský úřad v Plzni.

Tuny emisí 

Občanům se rovněž nelíbí fakt, že předpokládané množství naváženého materiálu si vyžádá cca 2800 jízd nákladních aut ročně, což podle jejich propočtů vyprodukuje tuny emisí.

„Toto je jen stručný výčet neblahých vlivů na život občanů naší obce. Plně si uvědomujeme, že problémy mají daleko hlubší charakter a do budoucna nepřinesou nic dobrého a budou mít destruktivní dopad na naše zdraví a životy,“ zdůrazňují petenti.

Plzeň má nové velkokapacitní parkoviště na Borech v Kaplířově ulici. Lístek pro vjezd na parkoviště poslouží i jako jízdenka v MHD.
Plzeň má nové záchytné parkoviště pro 318 vozů, cestující zde přestoupí na MHD

Podle místostarostky Jany Zajptové stojí obec za občany. Na téma stavby recyklačního zařízení proběhla na návrh vedení obce diskuse občanů a zastupitelů s představiteli investora, který měl v rámci prosincového zasedání zastupitelstva prezentaci ke svému záměru. „S odborníky připravujeme podání námitek, které odešleme na krajský úřad. Projdeme celý projekt a uvedeme, s čím obec souhlasí a s čím naopak nesouhlasí,“ reagovala místostarostka s tím, že nyní nemůže být ohledně připomínek konkrétní.

„S jistotou ale mohu říci, že nejvíce se obáváme dalšího navýšení dopravy. Už nyní obec trápí velký provoz. Zbůch protínají frekventované silnice I/26 a II/180. Navíc zde máme silnici III/0267 s jedinou příjezdovou cestou pro kamiony přes Červený Újezd na letiště v Líních. Se stavbou recyklačního centra by doprava ještě více vzrostla,“ vysvětlila Jana Zajptová.

Jednatelka společnosti Elron Eva Vejšická Deníku řekla, že rizika, která občané uvádějí, dokáže firma eliminovat. „Jsou vypracovány nezávislé studie, které toto řeší a v rámci provozního řádu zařízení jsou přesně specifikována opatření na jejich eliminaci. Existuje mnoho případů, kde je možno zařízení moderní kompostárny vidět v provozu a provoz významně neohrožuje okolí,“ popsala.

Budova hlavního nádraží ČD v Plzni prochází kompletní rekonstrukcí. Letos jsou v plánu oprava krovu, výměna měděné krytiny střechy, nové fasády, podlahy, omítky i osvětlení. Stavebníci kvůli tomu nově nainstalovali dva velké jeřáby u výpravní budovy.
U hlavního nádraží vyrostly kvůli rekonstrukci dva jeřáby, podívejte se na fotky

Podle ní je stavba recyklačního centra zcela vhodná pro uvažovanou lokalitu. „Je zde narušen krajinný ráz bývalou těžbou uhlí a pozemek se nedá nijak smysluplně využít. Samotné produkty z kompostárny pomůžou pro ozelenění zasažených ploch po těžbě a návratu do krajiny s ohledem na přírodu. Naše společnost také navrhovala terénní úpravy tak, aby se mohly důlní těžbou zasažené pozemky vrátit zpět k užívání obyvatelům obce,“ vysvětlila Vejšická s tím, že podnik Elron má ve Zbůchu tři provozy a společnost v poslední době nezaznamenala žádné stížnosti obce a občanů na provozovny v souvislosti s výrobou kompostu.

„Jsme přesvědčeni, že moderní proces kompostování, který má být v obci zaveden, nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí v obci a naopak bude kompost využit na navrácení důlní činností zasažených ploch přírodě. Kompostování je čistě přírodní proces z jasně definovaných materiálů na vstupu a výstup je velice kvalitní organický materiál, který v naší přírodě chybí. Další benefit pro obec bude místní zpracování odpadu za režijní ceny, protože zpracování odpadu bude v blízké budoucnosti násobně dražší,“ uzavřela jednatelka.