„V katedrále jsem loni 1. října, ač ateista, prosil za uzdravení svého spolupracovníka a kamaráda Ondry, který má nádor v hlavě. Žádal jsem Plzeňskou madonu, aby pro tátu tří malých dětí udělala zázrak. Bylo poledne, když jsem zpozoroval, jak se náhle rozsvítila její tvář. Nebyla ozářená celá, vypadalo to, jako když její obličej osvítilo z venku slunce. Bylo to zvláštní,“ vzpomíná výtvarník.

A později se dozvěděl, že se Ondrův zdravotní stav začal opravdu zlepšovat. „Když jsem mluvil s Ondřejovou manželkou a sdělil jí, že jsem byl v katedrále a prosil madonu za uzdravení, zeptala se, v kolik hodin to bylo. Řekl jsem jí, že mezi půl dvanáctou a dvanáctou,“ líčí Plzeňák.

Žena byla podle jeho slov překvapená. „A pak řekla, že ve dvanáct hodin Ondrovi zmizely epileptické záchvaty, které měl po operaci, a probral se. V současnosti je doma a dojde už i pro děti do mateřské školky,“ popisuje výtvarník.

„Asi je to všechno shoda náhod, ale leží mi to pořád v hlavě. Ke zlepšení Ondrova stavu určitě přispěli hlavně lékaři Fakultní nemocnice v Plzni, kteří o něho pečují dosud. Hlavně jim patří velké poděkování,“ zdůrazňuje Vladimír Paleček.

BISKUPSTVÍ: ZÁZRAKY JSOU VŠUDE KOLEM NÁS

Podle informací z neurochirurgické kliniky fakultní nemocnice byl pacient přivezen do nemocnice v kritickém stavu – bezvědomí. „Stav si vyžádal akutní operační řešení. Zlepšení stavu pacienta ve smyslu nabytí vědomí, úpravy hybnosti a aktivní komunikace nastalo po 16 dnech a shoduje se časově s prosbou pana Palečka,“ říká přednosta neurochirurgické kliniky Vladimír Přibáň.

Výtvarník zmíněné dílo dokončil v závěru minulého roku a na jeho instalaci na oltář se domluvil s představiteli církve.

„Lidé se s takovou nabídkou na farnosti obracejí v současnosti spíše výjimečně. Dřív ale děkovali za vyslyšené modlitby poměrně běžně. V Plzni se lidé takto upínali hlavně k Plzeňské madoně. Musím ovšem zdůraznit, že se nemodlíme k fyzické soše, ale ke skutečné Panně Marii, kterou socha symbolizuje a znázorňuje,“ uvádí Pavel Říha, mluvčí Biskupství plzeňského, pod které katedrála svatého Bartoloměje patří.

„My křesťané věříme, že celý svět, celé naše bytí, je Božím stvořením a Božím záměrem, který dává světu řád,“ uvádí k popsanému případu. Pojem zázrak lze podle něho vnímat mnoha způsoby. „Staré úsloví říká: 'lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje'. Z tohoto pohledu je vlastně každé vyléčení z nemoci zázrak. Ať už se stalo po zcela vědomé a cílené léčbě, nebo přišlo nenadále a 'nevysvětlitelně'. Myslím, že zázraky jsou všude kolem nás. Je zázrak, když rozkvetou stromy a my se můžeme kochat jejich krásou? Určitě ano. A to samé platí i při uzdravení z nemoci. Zázrakem pro nemocného a jeho blízké je už to, že se jeho stav zlepší, nebo že se dokonce zcela uzdraví. A nesmíme samozřejmě zapomínat také na obrovské díky lékařům a všem zdravotníkům, kteří se o nás ve chvílích, kdy nám není dobře, starají,“ zdůrazňuje Pavel Říha.

Podobný čin Vladimír Paleček udělal už před několika roky, kdy vytvořil Anděla plzeňského a věnoval ho zaměstnancům a pacientům onkologické a radioterapeutické kliniky fakultní nemocnice, protože se tam léčil jemu blízký člověk.