Matyášek prošel desítkami chemoterapií, podstoupil transplantaci kostní dřeně s vlastním štěpem i ozařování zevnitř. Onkologové se snažili s každou další metastází bojovat, jak jen mohli.

Prognóza byla bohužel přímo děsivá: Prakticky nulová šance, že se Maty dožije školního věku. Pak se ale podle manželů Klasnových stal zázrak. Lidé se semkli, přáli malému uzdravení a s neuvěřitelnou energií pomáhali této rodině bojovat s těžkým osudem. Na benefičním koncertě Srdcem pro Matyáše, kde vystoupila řada osobností bez  nároku na honorář, se stalo něco zvláštního. Něco, z čeho doslova mrazí…