Pořadí jednotlivých stanovišť mají soutěžící na řídítkách. Na jednu z částí oblastního kola dopravní soutěže mladých cyklistů u dopravního hřiště v areálu 33. základní školy čekají závodníci.

„Pozor: Kdo vjede na stanoviště v protisměru, nedostane razítko," varuje policistka Jana Pužmanová.

Když na hřiště dorazí poslední z cyklistů, začíná se odpočítávat pětiminutový limit.

Opodál stojí skupinka žáků ze 14. základní školy a opakuje si otázky ze zdravovědy. „Zaškrcovat se má jen v nejkrajnějších případech," je možné zaslechnout. Náplní byla i dovednostní jízda a práce s mapou.

„Máme za sebou všechny části, až na zdravovědu," říká jeden z hloučku, Martin Klobouk, a dodává: „Právě tu považujeme za nejnáročnější."

Soutěž se pořádá ve dvou kategoriích. Z té mladší pro děti ve věku 10 až 12 let postoupil tým ze 13. ZŠ Habrmanova, stejně jako v druhé kategorii pro závodníky mezi 13 a 16 lety. Obě družstva postupují do krajského kola.

Nejlepší z něj potom postoupína do celostátního kola a jeho vítěz na evropské finále do Polska.