Miroslav Štandera vstoupil dobrovolně do řad československého vojenského letectva v roce 1936 a stal se vojenským pilotem. Po okupaci nacisty odešel 1. června 1939 od Francie, zde utrpěl zranění při leteckém souboji a byl evakuován do Anglie. I zde se zúčastniál bojových operací jako pilot, později jako instruktor a noční stihač. Do osvobozené vlasti se vrátil v hodnosti poručíka letectva a byl umístěn k 24. bombardovacímu pluku v Plzni. V roce 1948 je od letectva vyhozen a před zatčením StB prchá do zahraničí. Odtud se vrací v roce 1994 a od té doby žije v Plzni.