Zapojili se i lidé, kteří organizují petici proti bourání Inwestu a také autor stavby architekt Miroslav Hrubec. Ten chtěl zastupitelům ukázat návrhy, jak současný objekt přestavět. „Nejlepší bude, když je předáte firmě Amádeus, protože ta je investorem,“ připomněl mu ale primátor Martin Baxa (ODS).

Zastupitel za Občany.cz Marcel Hájek řekl, že dům kultury je ´příšerný´, a kdyby byl zbořen zítra, nevadilo by mu to. „Pro jeho památkovou ochranu bych nehlasoval, ani kdybyste mě škrtili,“ dodal Hájek. Připomněl, že objekt je v soukromých rukách a nepovažuje za dobré investorovi diktovat, co a jak má stavět.

Vladimír Duchek (Pravá volba) se naopak pozastavil nad tím, proč se má rušit soutěž, která měla pomoci městu k utvoření estetického názoru na to, jak má území vypadat, a tento názor pak vtělit do případných regulativů. Jenže podle představitelů města je už pozdě, protože se blíží k závěru posuzování vlivu stavby na životní prostředí. „Budeme ale samozřejmě s investorem dál jednat o budoucí podobě objektu,“ slíbil technický náměstek primátora Petr Rund (ODS) s tím, že řešit se bude jak potenciální prostor pro kulturu, tak dopravní napojení. Právě dopravní studie totiž ukázala na největší problémy, protože nové obchodní centrum vystavěné na místě dnešního Inwestu má přitáhnout tisíce aut.

Zastupitelé se nakonec po poradě klubů dohodli, že soutěž skutečně zruší. S firmou Amádeus má začít jednat pracovní skupina složená z architektů, politiků, úředníků i zástupce veřejnosti a radnice slíbila i více informací směrem k veřejnosti.

Šéf stavebně správního odboru Jiří Balihar připomněl, že investor si svou nemovitost může klidně zbourat i bez souhlasu autora stavby. „Jediná možnost, jak mu v tom zabránit, je odkoupení objektu městem nebo někým jiným,“ řekl Balihar. Návrhy ze strany občanského sdružení Kultura(k) vítězí na změny územního plánu nebo schválení regulativů téměř vyloučil. „Změna územního plánu trvá až dva roky,“ řekl Balihar s tím, že stavební úřad ani město nemůže soukromému investorovi násilně zasahovat do plánů.

Martin Marek z občanského sdružení byl po jednání nejvíce zklamán postojem primátora jako bývalého radního kraje pro kulturu. „Očekával bych od něj větší pochopení,“ řekl Marek. Tvrdí, že aktivisté mají velkou podporu lidí a své zbraně nesloží.