Do lavic jednacího sálu na radnici totiž usedl uhlobaron a generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek, generální ředitel mostecké skupiny Czech Coal Luboš Pavlas a také Daniel Křetínský, spolumajitel obřího energetického holdingu EPH.

Zastupitelům přijeli osobně garantovat nabídky pro Plzeňskou teplárenskou. I když diskuze před klíčovým rozhodnutím politiků trvala asi dvě hodiny, v podstatě bylo rozhodnuto dávno před ní - kontrakt na uhlí radnice podepíše s uhlobaronem Štěpánkem. Nedávno Plzeň ohromil nabídkou, že jí bude v příštích deseti letech dodávat uhlí prakticky za stejnou cenu jako dosud. Chce za to jediné - teplárna musí bezpodmínečně zůstat městu. „ V okamžiku, kdy město prodá jedinou akcii, kontrakt skončí,” potvrdil Deníku František Štěpánek.

Zastupitelé se ale v úterý uhlím vlastně nezabývali. Rozčilovali se nad analýzou, která jim měla při rozhodování pomáhat. „Je označena jako přísně tajná a důvěrná. Jsem na rozpacích a bez speciálního povolení ji neotevřu,” zlobil se Jiří Šneberger z ODS. Elaborát, který si nechalo město zpracovat za 200 tisíc korun, obhajoval ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký (ČSSD). Ujišťoval, že označení neplatí a detaily byly doladěny jen krátce před zastupitelstvem. V souvislosti s analýzou se ale objevily i vážnější výhrady. „Není postavena na aktuálních informacích, takže pro mě má nulovou hodnotu,” podotkl Tomáš Jílek (TOP 09). Vedení města se bránilo tím, že zástupci všech stran měli aktuálně všechny informace k dispozici.

Daniel Křetínský byl zklamán, že se z obchodu s uhlím v Plzni stala emocionální záležitost. „Čekal jsem věcnou debatu,” komentoval Křetínský s tím, že město promarnilo šanci posunout teplárnu k mnohem vyšším ziskům. Zároveň přiznal, že EPH nenabídlo uhlí, které město poptávalo, ale fúzi s Plzeňskou energetikou, která EPH patří. Tu však zastupitelé jednoznačně odmítli. Vladimír Duchek (Pravá volba) připomněl, že zastupitelstvo v roce 2004 odsouhlasilo, že město bude svůj vliv v teplárně posilovat, a ne se ho zbavovat.

Zastupitelé včera potvrdili hlasy všech přítomných 42 členů, že plzeňská teplárna podepíše se Sokolovskou uhelnou smlouvu na deset let . Městu zůstane sto procent teplárenských akcií a radnice bude i nadále rozdělovat její stamilionové zisky. V příštím roce by měla být cena uhlí v Plzni stejná jako letos a v dalších letech by měla růst jen o jednotky procent.

Stejná tedy zůstane i cena tepla v Plzni, zvýší se maximálně o jedno až tři procenta, takže zhruba o inflaci. „Tak jak jsou lidé zvyklí, tedy žádné šoky ani skoky,” uvedl generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela.

Vítězná Sokolovská uhelná požadovala původně za dlouhodobé dodávky uhlí 34 procent akcií teplárny, nedávno ale návrh upřesnila, kus teplárny přestala chtít, a v úterý se dokonce vzdala předkupního práva na případný prodej akcií teplárny.

Podle opozice nebyl boj o teplárnu vždycky jasný a průhledný. „Jsem přesvědčen o tom, že určitá skupina lidí dlouho pracovala na tom, aby město část a poté možná i celou teplárnu ztratilo,” prohlásil na úterním jednání opoziční zastupitel za Občany.cz Ludvík Rösch.

Přestože na zastupitelstvu odmítl přímo konkretizovat, narážel na spekulace o tom, že boj o podnik vyhraje obří holding EPH, skupina vlastněná PPF, J&T a Danielem Křetínským. Ty mělo, i když neoficiálně, preferovat představenstvo teplárny. Například inzerátem v tisku. V něm představenstvo poukazuje na skutečnost, že ´nejde jen o uhlí´ a že je trendem spojovat energetické podniky do větších celků.

„To je přece jasný vzkaz zastupitelům, jak mají rozhodnout,” hřímal Rösch. Tomáš Drápela vzápětí vysvětlil, že inzeráty měly především zdůraznit nutnost najít teplárně strategického partnera.

Fúzí s Plzeňskou energetikou měl vzniknout nový podnik, kde by město mělo asi 74 procent akcií. EPH garantoval současné ceny tepla a dividendu minimálně 150 milionů ročně na dalších deset let.

Třetí soutěžící, Czech Coal, nabídl Plzni výrazně vyšší cenu za uhlí než konkurenti, ale nepožadoval majetkový podíl v teplárně.

EPH slíbilo přísun uhlí až do roku 2035

Daniel Křetínský (vpravo)

Spolumajitel EPH Daniel Křetínský tvrdí, že jeho nabídka je pro město a teplárnu ekonomicky výhodnější.

Dá se říct, že Plzeňská energetika má lacinější uhlí?
To bohužel nemůžu komentovat,. Nicméně mohu říci, že PE má vtuto chvíli starý kontrakt, který dobíhá příští rok a obecně platí, že drtivá většina starých kontraktů byla na cenové úrovni příznivější než jsou dnešní nové kontrakty. Současně je třeba říct, že nabídku SU, jak jsem ji dnes vyslechl, lze hodnotit jako velmi dobrou zhlediska ceny uhlí a že nesporně je velký úspěch Plzně, že takové ceny dosáhne.

Jak hodnotíte rozhodnutí zastupitelstva?
Město dnes mělo dvě možnosti, jak přistoupit křešení situace: buď upřednostnit to, že klíčovou hodnotou je stoprocentní vlastnictví Plzeňské teplárenské, a pak je logické, že volí nabídku SU. Druhou možností bylo upřednostnit ekonomická kritéria, jako je cena tepla, výše dividend a také nefinanční kritérium výši emisí. A pak by se muselo přiklonit knaší nabídce.

Není chyba, že město své priority dalo najevo až dnes? Je to opravdu tak, že jste je slyšel poprvé až teď na zastupitelstvu?
Je pravda, že pokud bychom dopředu věděli, že prioritou, která převažuje nad ostatními, je stoprocentní vlastnictví města, pak bychom takovou nabídku nikdy nepředkládali. Nedávala by smysl – pak i nabídka Czech Coalu vyhovuje mnohem více, byť by měla velmi negativní vliv na ceny tepla a dividendy. Když jsme však předkládali nabídku, věřili jsme, že bude racionálně posouzena.

Město ale původně poptávalo jen uhlí…
Ano a my jsme odpověděli, že nemůžeme dodat uhlí, ale nabízíme jiné řešení. Spojení dvou podniků, které zajistí mimo jiné i jistotu dodávek paliva, protože Plzeňská energetika ho má dost i pro teplárnu. Toto spojení by přineslo kromě jistoty paliva tři zásadní pozitivní efekty. Úsporu minimálně 150 milionů korun ročně, která by se pozitivně projevila ve výši dividend, dlouhodobé udržení současných cen tepla. Tyto přínosy jsme byli schopni právně garantovat na deset let.

Říkáte, že jste slíbil dividendy ve výši minimálně 150 milionů. Dá se odhadnout, zda by šly ještě výš?
Náš realistický odhad je, že dividenda pro město by byla vrozmezí 200 až 250 milionů korun ročně. Proto jsme byli schopni garantovat 150 milionů.

A třetí efekt?
Snížení emisí. Společným řízením obou tepláren by došlo koptimalizovanému provozu, což by znamenalo snížení emisí minimálně o 25 %. Důležité je to i proto, že oba dva zdroje jsou ve městě, což je zpohledu Plzně nepříznivé. Vytvoření společného podniku by dopady této nevýhody oslabovalo.

Luboš Pavlas zCzech Coalu prohlásil, že cenová nabídka ze strany SU bude umožňovat tak výrazný růst dividend výhledově do dvou tří let, že by to mohlo znamenat i to, že by Plzeňská teplárenská mohla zpět získat Plzeňskou energetiku. Co jste tomu říkal?
Myslím, že to byla spíše řečnická poznámka. Asi by nedávalo smysl, abychom jako soukromý subjekt prodávali energetiku městu. A nemyslím si, že by město mělo zájem a prostředky pro takový krok.

Současně nechci situaci dramatizovat. Budoucnost Plzeňské teplárenské rozhodně není ve střednědobém výhledu ohrožena. Stane se to, že se ztratí příležitost získat ze synergií nejméně 1,5 miliardy, zníž by nejméně 70 % inkasovalo jako většinový vlastník právě město. Mohlo také dojít ke garanci cen tepla a kjistotě teplárenství až do roku 2035, protože naše nabídka garantovala uhlí až do roku 2035. To by současně vytvářelo i dobré podmínky pro modernizaci teplárny, která je nutná vzájmu plnění zákonných emisních limitů, platných od roku 2016. A mohlo také dojít ke zmíněnému snížení emisí. Jedinou teoretickou nevýhodou pro město bylo, že by zástupci města vpředstavenstvu teplárny neovládali. Bohužel přínosy naší nabídky nepřevážily..

Jedním zargumentů proti je to, že EPH nemá vlastní uhlí…
A je nesmyslný. Máme uhlí kontrahováno snejvětší uhelnou společností vČR a byli jsme připraveni ho použít. PT vžádné variantě nemá vlastní uhlí – vždycky bude mít jen kontrakt. Vjednom případě se Sokolovskou uhelnou, ve druhém se Severočeskými doly, protože by na ni přešel kontrakt zPlzeňské energetiky vrámci vytvoření společného podniku. .

Zmínil jste ale, že PE končí kontrakt příští rok.
Jde o dvě různé smlouvy. PE má teď kontrakt sSU do roku 2012, ale současně má PE uzavřen kontrakt na úrovni EPH, který umožňuje čerpat kvóty nasmlouvané sjinými dodavateli. A ten by přešel.

Dnes EPH vlastní Plzeňskou energetiku. Zazněly také obavy, aby postupně nedošlo ktomu, že EPH vpodstatě spolkne i celou teplárnu.
To by nemohlo. Město by bylo majoritním akcionářem podniku a všechny zásadní otázky by tak kontrolovalo. Postupné spolknutí se může dít buď přímým prodejem, o kterém by muselo rozhodnout město, nebo zvýšením základního kapitálu, ale o tom by rozhodovalo opět město, které by mělo více než 70 %. Pravděpodobný poměr by byl mezi 25-26 % EPH a 74-75 % město.

Jak dnes vidíte osud PT? Skutečně zůstane deset let vmajetku města?
Neumím to posoudit, je to politické rozhodnutí. Dnes je politická vůle jasná a je vidět, že tato otázka má emocionální a psychologický rozměr. EPH nechce rozhodnutí jakkoli zvrátit. Předložili jsme nabídku, která byla vyhodnocena tak, že není vsouladu se strategií města, a tím pro nás příběh končí. A to přesto, že se do značné míry jedná o promarněnou příležitost.

Překvapilo vás, že je situace kolem teplárny takhle emocionálně vypjatá?
Překvapilo. Čekal jsem daleko věcnější diskuzi ohledně obou zmíněných variant a jejich výhodách a nevýhodách a na ni jsem byl také připraven. A svou jednoznačností mě překvapilo i doporučení pracovní komise.

Štěpánek: Nechci kus teplárny

František Štěpánek

Generální ředitel Sokolovské uhelné František Štěpánek požaduje pro uzavření desetiletého kontraktu s Plzeňskou teplárenskou na uhlí jediné: teplárna musí zůstat městská.

Jak vnímáte jednání zastupitelstva, kam jste byli pozváni?
V klidu.

Dali jste podobnou nabídku jako Plzni i někomu jinému?
Na to vám neodpovím. Nebo oklikou. Plzeňská teplárna dlouhodobě patří mezi solidní partnery i vůči nám, takže samozřejmě byla první v lajně z hlediska nabídek.

Co způsobilo změnu vašeho postoje. Kdy jste už nechtěli kapitálový vstup do společnosti?
Já jsem si myslel, že je to žádáno. Že pokud tam toto nebude, tak to spíš bude faul vůči nám. Prostě takové informace létaly éterem. Přeberte si to sami, já to dál komentovat nebudu. Prosím vás, Sokolovská uhelná nikdy v minulosti ani jednou nevyjádřila zájem o kapitálový vstup. Není to prostě naší filozofií. Takové povídání o tom, jak si někdo pouští zlaté vejce… To je nesmysl. Dobře fungující teplárny si každý nechává. Pokud má stoprocentní vlastnictví město, tak je to dobře a vřele to doporučuji. Tam, kde si města neponechala vlastnictví v dodávce tepla, tam dneska pláčou.

Původně jste požadovali předkupní právo na Plzeňskou teplárenskou.
Ale v okamžiku, kdy město garantovalo svůj stoprocentní podíl po dobu naší dodávky, tak je přece úplně nesmyslné, aby tam byla ještě jedna podmínka předkupního práva. Pokud bude mít město sto procent, budeme mu dodávat.

Pokud se tedy město rozhodne byť jen jednu akcii teplárny prodat, tak ten kontrakt končí?
Ano, očekávám, že takto bude sepsána dohoda.

Představenstvo plzeňské teplárny dlouhodobě tvrdí, že nebylo schopno s vámi v minulých letech uzavřít dlouhodobou smlouvu. Jak je to možné?
Možná jde trochu o komunikační šum, my jsme řešili poslední dva roky určitý transfer naší dolové činnosti. Ale ubezpečovali jsme teplárnu, že pracujeme na tom, abychom jí mohli dodávat dál. Ale z hlediska objemu a z hlediska skladby uhlí, že mají vyčkat, že se ozveme a že samozřejmě priorita teplárny u nás přetrvává. Zajistili jsme si partnera (Carbounion Bohemia pozn. redakce), který bude dodávat 150 tisíc uhlí srovnatelného s uhlím Sokolovské uhelné. Společně dodáme 500 tisíc tun uhlí.

Plzeňská teplárna měla s vámi v poslední době jen měsíční kontrakty na uhlí.
Režim byl takový, že se domlouvaly vždycky měsíční dodávky, ale nebyl jediný problém z hlediska objemu, kvality, ani ničeho jiného. Teplárna byla absolutně v bezporuchovém provozu. Víceméně jsme čekali na rozuzlení té záležitosti. Takže jsme se domlouvali a já jsem dokonce sám zaznamenal informace, že pokud to prohrajeme, tak ke konci října přestaneme uhlí dodávat. Osobně jsem to musel několikrát vyvracet. Prosím vás, to uhlí, které my máme v rukou, bez problémů prodáme jinam. My ale potřebujeme dva měsíce na to, pokud nevyhrajeme, abychom vstoupili do jednání s někým jiným. Tedy, pokud se teplárna rozhodne pro někoho jiného, zcela logicky se to nemůže dozvědět posledního prosince. Ale zároveň paralelně jsme garantovali, že když prohrajeme, tak jsou zajištěny dodávky až do konce roku. Od Nového roku by to už patřilo tomu novému, kdo by vyhrál.

Dodáváte uhlí i Plzeňské energetice. Jak to bude s uhlím tam?
Plzeňská energetika má sepsán dlouhodobý kontrakt, který končí letošním rokem. Je tam ovšem ještě opce na jeden rok na dodávku odpovídající smlouvě bez vázání na cenu. V posledních letech měla Plzeňská teplárenská horší cenu za uhlí než Plzeňská energetika od nás, my jsme žádali o srovnání těchto cen, ale bylo to odmítnuto. V každém případě pro příští rok počítáme, že se ta cenová relace napraví.

Plzeňská energetika tedy bude mít dražší uhlí než plzeňská teplárna?
Bude mít určitě výrazně dražší uhlí, než má doteď.

Město chce stavět spalovnu v Chotíkově a při jednáních o uhlí jste měli probírat i toto téma.
Diskuze k tomu v žádném případě nebyla, já jsem pouze v souvislosti s Chotíkovem řekl, že i my jsme angažovaní v oblasti zpracovávání komunálního odpadu. Máme technologii, která už má za sebou x úspěšných zkoušek. V podstatě není nutné budovat spalovnu, máme plynárnu, která splňuje parametry. A víme, že naše kapacita zplyňování je vyšší než kompletní komunální odpad v Karlovarském kraji. Takže v rámci této problematiky jsme se vzájemně informovali, a co bude dál a zda Plzeň eventuálně projeví zájem.

Dá se tedy předpokládat, že pokud byste se domluvili, mohli byste spolupracovat i v otázkách komunálního odpadu?
Pokud by nás Plzeň oslovila v rámci naší jednotky, tak určitě neřekneme ne.

Mohlo by to znamenat například ještě levnější uhlí pro teplárnu v případě, že byste se domluvili na likvidaci odpadu?To s uhlím zásadě nesouvisí. Je to
otázka dalšího vyjednávání, ale to zabíháme někam jinam. Nyní jsme v Plzni probírali uhlí, a co se týká komunálního odpadu, tak můj pocit zatím je, že město chce být v tomto směru soběstačné. Naše nabídka byla o tom, že v odpadech děláme, plynárnu máme, a pokud by město samo projevilo zájem, je možné o tom debatovat. Pořád si myslím, že Karlovarský a Plzeňský kraj byly v minulosti pod jednou hlavičkou a měly by dál spolupracovat.