Oč se jedná

Vedení třetího obvodu poslalo na základě posudku od firmy Raval koncem listopadu podnět na státní zastupitelství k prošetření podezření ze spáchání trestného činu. Proti tomu se ohradila jak firma Robstav stavby, tak bývalý starosta Jiří Strobach.

Mělo jít o pokus odvolat místostarostku centrálního obvodu, nakonec ale opozice takový návrh vůbec nevznesla. Mimořádně svolané jednání zastupitelů se tak stalo je slovní přestřelkou mezi vedením obvodu a především bývalým starostou trojky Jiřím Strobachem. Důvod? Multifunkční sportovní areál Škodaland a posudek od firmy Raval za 300 tisíc korun, který si obvodní radnice nechala vypracovat kvůli reklamaci.

„Zakázka na posudek byla vypsána za podezřelých okolností, byla účelová a byly to vyhozené peníze. Zpracovatel neměl úplné podklady, což sám potvrdil," tvrdí Jiří Strobach (Jiří Strobach – náš starosta), který dnes šéfuje kontrolnímu výboru. Problém je také v tom, že posudek říká, že řada objektů ve Škodalandu vůbec neexistuje, ačkoli byly částky za ně fakturovány, a faktická hodnota areálu je podle něj nižší až o 20 milionů korun. Na jeho základě podala radnice podnět na státní zastupitelství.

Vedení obvodu, které posudek nechalo zpracovat, podle místostarostky Jaroslavy Maříkové (Občané patrioti) nepochybilo. „Chtěli jsme jen zmapovat vady a upozornit na ně zhotovitele ještě před uplynutím reklamační lhůty. A na to není kulaté razítko nutné," argumentuje místostarostka, proč obvod neoslovil auditorskou firmu.

Zastupitelé včera chtěli vědět, zda byly při stavbě Škodalandu fakturovány některé položky neoprávněně. Bývalý starosta Strobach, který smlouvy tehdy podepisoval, říká, že bylo vše v pořádku a argumentuje tzv. změnovými listy, které zhotovitel, firma Robstav stavby, předložil na prosincovém jednání kontrolního výboru. „Odmítla je ale předložit nyní, protože je na ni podáno trestní oznámení," podotkl Strobach. Stejné dokumenty by měly ležet u objednavatele stavby, tedy na třetím obvodě, starosta, místostarostka a další radní ale tvrdí, že je nikdy neviděli.

Strobach prohlásil, že stejné změnové listy měla rada k dispozici i v prosinci 2010, kdy schválila nyní diskutované usnesení o vícepracích. Jejich existenci nepotvrdil tehdejší místostarosta Radislav Neubauer (ČSSD), který dnes obvod vede. „Změnových listů si nejsem vědom. Tehdy jsme hlasovali na základě dobré víry a vysvětlení architekta Němečka, který na stavbě vykonával technický dozor," tvrdí Neubauer.

„Každý by měl zvážit osobní odpovědnost, protože posudek byly vyhozené peníze," řekl Strobach na adresu radních. Sám však návrh na odvolání někoho z nich nepodal.

Po téměř dvouhodinové výměně názorů zastupitelé odmítli vzít na vědomí zprávu a závěry kontrolního výboru. Prakticky to pro obvod ani pro kauzu Škodalandu nic neznamená. Právní zástupce firmy Robstav stavby Filip Toul připomněl, že byla poškozena pověst společnosti a ta je připravena se bránit i právně.

Vady, kvůli nimž posudek vznikl, už obvod reklamoval. „Je mezi nimi například propadlá in-line dráha nebo praskliny v omítce budovy," dodala Maříková.