Válení balíků se jako první ujaly dva týmy. První družstvo tvořili zástupci města Plzně, např. primátor Martin Baxa nebo radní pro životní prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Druhý tým tvořili jak Češi, tak i němečtí sousedé a první utkání vyhráli. „Fandila jsem oběma týmům, protože jsem z Plzně, ale několik let žiji v Bavorsku s Němcem,“ řekla návštěvnice festivalu Adéla Soukupová. Válení balíků slámy v berlínské čtvrti Rixdorf organizuje spolek PoPráci. Tato činnost má totiž kořeny v Čechách, poukazuje a vzpomíná na tradici českých pobělohorských vyhnanců.