Součástí nové tratě, po které bude jezdit tramvaj číslo 4, budou dvě točny tramvaje a jedna nácestná zastávka. Zanikne naopak současná konečná tramvají a autobusů v Borském parku.

„Při hledání nových názvů zastávek jsme se řídili metodikou, podle níž se pro názvy konečných zastávek přednostně užívají názvy čtvrtí a městských částí. Také se užívají názvy významných nebo zajímavých míst, institucí a úřadů státní správy a míst společenského a kulturního života. Nepoužívají se názvy firem, obchodních řetězců a názvy působící jako reklama. Užívají se názvy náměstí a příčných ulic. Z hlediska lepší orientace a možností uvádění názvů na transparentech tramvají a autobusů je snaha volit co nejkratší názvy,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Michal Vozobule (TOP 09).