S jakou vizí jste do funkce nastoupil? Myslíte si, že ji lze vykonávat na 100 procent spolu s dalšími kompetencemi a agendami z gesce ostatních členů rady, které jste si přibral? Ekonomická oblast, útvar koordinace evropských projektů, útvar koncepce a rozvoje a další…

Jsem workoholik a práce se nebojím. Chápu, že opozice si musí kritiku najít, takže na ustavujícím zastupitelstvu počet mých pravomocí kritizovala, ale já i moji kolegové dobře víme, že to byla jen politická hra. V minulém funkčním období jsem pana primátora z pozice 1. náměstka často zastupoval a dobře vím, co od funkce mohu očekávat. Nekandidoval jsem na primátora proto, abych kladl věnce, ale abych zlepšil fungování města. Proto ho chci řídit. A rétorika opozice, která byla na zastupitelstvu vedena proti technickému náměstkovi Pavlu Bosákovi, pro mě byla zcela nepřijatelná. Pan Bosák je plnohodnotným a silným technickým náměstkem a máme na rozdělení kompetencí v koalici shodu. Rád bych docílil toho, aby byla Plzeň pod mým vedením městem chytrým, ekonomicky stabilním, pro občany předvídatelným, sociálně vstřícným s řadou společenských aktivit. Chtěl bych, aby se tu prostě dobře žilo nám i našim dětem. Mojí prioritou je, aby byla Plzeň bezpečná.

Roman Zarzycký vystudoval Fakultu multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Před vstupem do politiky působil jako ředitel rozhlasových stanic, poté jako ředitel hokejového klubu HC Plzeň. Je otcem tří dětí.

Jak to chcete udělat? Nevnímáte Plzeň jako bezpečné město?

Bezpečnost vnímám jako jednu z věcí, která Plzeňany v posledních letech velmi trápí. Pohledem statistik a tabulek Plzeň je bezpečným městem a vše se tedy zdá být zalité sluncem. Já ale tento pocit stoprocentně nemám. Myslím si, že musíme zvýšit pocit bezpečí v ulicích celého města, ale hlavně na kritických místech, jako je Americká, hlavní nádraží a centrum města, kde se často pohybují různá individua. Platí, že chci pomáhat lidem, kteří si pomoc zaslouží a potřebují. Ale kdo porušuje permanentně pravidla a pouze parazituje na systému, musí vědět, že pro něj Plzeň není dobrá adresa. Důležitou roli v tom samozřejmě sehraje městská policie. Pověřil jsem proto ředitele městské policie, pana Petra Vlka, tím, aby přišel s návrhy, jak zlepšit její chod. Důležité je také zlepšit spolupráci mezi městskou a státní policií. Téma koordinace mezi státními, a právě městskými policisty bylo i předmětem jednání s ředitelem krajské a plzeňské státní policie.

Jaký máte názor na koncepci zavedení většího počtu jednočlenných hlídek v ulicích, se kterou přišel šéf městské policie Vlk? Setkalo se to s vlnou nevole ze strany plzeňských strážníků…

Nemyslím si, že to byl dobrý nápad. Z logiky věci je každý policista vždy školen na zákroky ve dvou a více lidech. Navícpřípadné protiprávní jednání musí být také někým druhým dosvědčeno. Pokud vezmeme v úvahu, že tento rok odešlo více než 20 strážníků, chtěl bych, aby mě pan Vlk přesvědčil o tom, že to nebylo z důvodu zavedení jednočlenných hlídek. Když se na to podíváte z pohledu firmy o 250 zaměstnancích, ze které vám začnou pracovníci odcházet a stěžují si na vedoucího, jenž ale zároveň tvrdí, že zaměstnanci nerespektují jeho pravidla, tak je něco špatně. Teď je řada na panu Vlkovi, aby situaci vyřešil a vnesl do chodu městské policie stabilitu. Já jsem pro znovuzavedení vícečlenných hlídek, z mého pohledu ideálně dvoučlenných. Jako každý občan se pohybuji po městě a vidím, že například vymahatelnost protialkoholní vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu ve vybraných zónách je v podstatě nulová. O víkendu také není na ulicích moc vidět žádný městský policista. Teď je otázkou, kde je problém. I tuto věc jsem řešil s panem Vlkem. Myslím si, že než aby strážníci řešili špatně zaparkovaná auta nebo je zastavovali na dnes neprůjezdné Americké, bude lepší, když budou součástí komunity, která chce hájit bezpečnost občanů.

Metalfest - svátek příznivců metalu v amfiteátru v Plzni na Lochotíně.
Arch Enemy, Behemoth či Airbourne a Tankard. Festivaly znají první hvězdy

Když jste zmínil Americkou ulici, jeden z vašich předvolebních slibů byl její znovuotevření. Jak se k tomu stavíte dnes?

Je to téma, které máme na stole. Požádal jsem pana náměstka pro dopravu Aleše Tolara, aby do konce roku zpracoval komplexní studii o Americké. Je pravda, že díky uzavírce Americké přestaly mít vozy MHD zpoždění, na druhou stranu se dopravní situace zhoršila v jiných místech. Budeme proto analyzovat jak ekonomické dopady případného otevření ulice, tak hledat řešení, jak lépe zprůjezdnit Belánku a Klatovskou v dopravní špičce. Osobně považuji uzavření Americké za chybné rozhodnutí a nikdy jsem pro něj nehlasoval, nicméně v koalici na toto téma nepanuje jednomyslná shoda a vnímám, že politika je i o kompromisech. Společně budeme hledat nejlepší řešení pro Plzeňany.

Jaký máte názor na stavbu nové budovy Západočeské galerie v Plzni?

Chtěl bych se vydat cestou rekonstrukce městských lázní. Prioritou městské i krajské koalice je zachránit památkově chráněnou budovu, ke které má řada Plzeňanů citový vztah, a ne ji nechat chátrat a za velké peníze postavit další nový objekt. Je také třeba uvést, že projekt nové budovy galerie už je poměrně zastaralý. Rekonstrukce městských lázní je jeden z projektů, na kterých se potvrzuje synergie mezi Plzní a Plzeňským krajem.

Ilustrační foto
Radní Plzně přeobsadili představenstva většiny městských společností

Budete se v primátorské funkci inspirovat někým ze svých předchůdců? Je pro vás vzorem některý z předešlých primátorů, kteří město vedli?

Jsem hodně svůj. Je o mně známo, že hodně pracuji, málo spím a do práce vstávám velmi časně. Určitě nebudu hledat vzor v posledních primátorech města Plzně – zejména proto, že někteří z nich kumulovali funkce, což určitě není moje idea. Chtěl bych, aby byla za doby mého působení radnice otevřeným místem, kde mě lidé denně zastihnou. Inspirovat se u minulých primátorů nechci a pokud ano, tak u těch, kteří v Plzni vládli v devadesátých letech.