Některým obcím může způsobit potíže fakt, že v záplavových územích není dovoleno například stavět. S tím ale podle Jaromíra Zeithamla, starosty Třemošné, město problém mít nebude. „S výstavbou v nich jsme ani nepočítali,“ konstatoval. „Už tady některá taková území máme, ale nebyla docela správně navržena, takže spíše než se vznikem nových počítáme s úpravou těch stávajících. V případě povodní bude ohroženo vlastně celé okolí Třemošenky, takže kde nebudou moci záplavové zóny vzniknout, musíme vystavět protipovodňové valy,“ řekl Zeithaml.

V Blovicích budou záplavové zóny žhavou novinkou. „Zatím je tu nemáme a vlastně ani jiná protipovodňová opatření. Od roku 2002 jsme se soustředili spíše na odstraňování škod. Po tom, když jsme při povodních viděli, co voda dokáže, jsme ani my s výstavbou blízko řeky nepočítali,“ uvedl starosta Blovic Jan Poduška.

Na návrzích zón, které by v případě povodní voda zatopila, spolupracují obce s krajským úřadem a Povodím Vltavy. Věc se ale týká podstatně většího množství obcí. „Jen na řece Úslavě je kolem 30 obcí, které mají buď nevyhovující, nebo žádná opatření. Tomu, kdo by se o záplavových územích chtěl dozvědět více, můžeme doporučit webové stránky krajského úřadu, kde se dozví podrobnosti,“ podotkl Filip Janda z Povodí Vltavy.

Záplavové území

- Území, která mohou být při povodních zaplavena vodou
- V jejich zóně se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl
- Zakázáno je v nich také skladovat odplavitelný materiál, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné překážky
- Zákaz se týká i táborů, kempů a jiných dočasných ubytovacích zařízení