„V posledních letech počet dětí přicházejících do prvních tříd stoupal zhruba o 150. Letos předpokládáme nárůst asi o stovku. A protože minulý rok přišlo k zápisům 1626 předškoláků, je reálné, že k letošním zápisům přijde více než 1700 dětí,“ vysvětluje vedoucí oddělení základního školství plzeňského magistrátu Jaroslav Červený.

„Zápis na naší škole probíhá 26. a 28. ledna, aby to pro děti bylo zajímavé, motivujeme je každý rok nějakým nosným tématem. Letos to budou řemesla rozdělená do devíti stanovišť ,“ říká zástupce ředitelky 28. základní školy v Lobzích Martin Zoubek.

Tematické budou zápisy i v Tyršově základní škole. „Pro děti jsme připravili speciální program na téma indiáni. Budou plnit nejrůznější úkoly, za které dostanou ohodnocení čelenku,“ popisuje scénář zápisu ředitelka školy Dagmar Rubášová. Ta už předem ví, že bude muset spoustu dětí odmítnout. Přijmout může škola totiž pouze 24 žáčků, přednost mají děti z příslušného městského obvodu. „Jenom telefonicky jsem zatím odmítla už sedmnáct rodičů,“ dodává Rubášová.

Velký zájem je také o soukromou školu Martina Luthera v Plzni. Zápis do první třídy bude už dnes a z něj přijme škola 19 dětí. „Další zápis pro děti z našeho nultého přípravného ročníku se uskuteční 22. ledna, tam máme kapacitu 22 žáků,“ vysvětluje tajemnice školy Marcela Vršecká.

Zklamaní budou zřejmě i rodiče, kteří chtěli své potomky zapsat do další plzeňské soukromé ZŠ Elementária. „Na zápis přijde asi 54 dětí, do školních lavic jich k nám zasedne ale pouze 14,“ uvádí ředitelka Eva Růžičková.

Jinde musí budoucí školáčci prokázat své schopnosti. 20. ZŠ, která se profiluje sportovním zaměřením, bude přijímat žáky do třídy, kam by od září měli chodit malí fotbalisté a volejbalistky.„Na Lokomotivě a na Viktorii budou probíhat výběry dětí pod dohledem trenérů. Děti absolvují fyzické a talentové zkoušky, možná naplníme jednu takto zaměřenou třídu,“ vysvětluje ředitel školy Pavel Kocián.

Do „klasických“ tříd počítá škola v Brojově ulici s nástupem přibližně čtyřiceti žáků. K zápisům přijdou všechny děti, které 31. srpna dovrší věk šesti let. Pokud ale budou mít rodiče pocit, že jejich dítě není ještě na vstup do školních škamen připraveno, mohou i po úspěšném zápisu předat škole žádost o odklad. Žádost musí být ale podložena posudkem pedagogicko – psychologické poradny a posouzením dětského lékaře.