Ve třídě, kam přichází Viola v bílo-zelených blyštivých šatech, je rušno. Podpořit ji při zápise do radčické malotřídky, což je odloučené pracoviště plzeňské 16. ZŠ, přišli rodiče a dva starší sourozenci.

Po vyřízení počátečních formalit dostává Viola první otázky. Učitel postupně bere do rukou kartičky. „Jaká je to barva?“ ptá se pedagog. „Červená,“ neváhá při odpovědi drobná dívenka. Zvládá vyjmenovat i další barvy a správně určit, jaký tvar kartička má. Při dalším úkolu sestavit z jednotlivých dílků nějaký obrázek už se Viola ostýchá. Pedagog jí pomáhá. Nejdříve na stůl vyskládá dům, potom postavu. Společně si trochu povídají.

Když na řadu přijde básnička nebo písnička, malá Viola má svěšenou hlavu a rozpačitě svírá do dlaně konce šatů. Učitel ji usilovně povzbuzuje. „Určitě ses doma něco učila. Zkus mi něco říct,“ znovu ji pobízí. Odvahu Viole po chvilce mlčení dodává tatínek i starší sestra. Ostych je ale příliš silný. Abychom budoucí školačku ještě víc nestresovali, odcházíme k jinému dítěti.


U něj sedí Elena a soustředí se na kreslení. Na papíře během chvilky vykouzlí červenou postavu, která má obličej ve tvaru slunce. „Kdo je na obrázku?“ táže se kantorka. „Lucinka,“ odvětí trochu nejistě Elena. Maminka sedící po jejím levém boku doplní, že jde o kamarádku.

Následuje poznávání barev a tvarů. Elena vůbec neotálí a vše bezchybně určí. „Teď nám, Elenko, něco zazpívej nebo zarecituj,“ vyzve další učitelka. Dívenka se poprvé zadrhne. „Jak bylo dneska ráno?“ pomáhá jí pedagožka vzpomenout si na lidovou píseň Prší prší, jen se leje. To Eleně stačí a zazpívá hned dvě sloky. Obě kantorky souhlasně pokyvují hlavou.

Elena i v ostatních částech zápisu prokázala, že může v září nastoupit do první třídy v Plzni. Znala své jméno, bydliště a uměla počítat do deseti. Žádný problém neměla ani s určením, která strana je levá a která pravá.


K zápisu na 16. ZŠ přišla v úterý dvacítka dětí. „Pět z nich dostalo odklad. Máme tady hodně chlapců a děvčat ze sociálně znevýhodněných rodin,“ odůvodnila čtvrtinovou neúspěšnost učitelka prvního stupně Jitka Pašková. Do radčické malotřídky se hlásilo šest dětí, přičemž právě Viola si musí zápis příští rok zopakovat.

Obdobný počet uchazečů dorazil do učeben Duhové školy i včera, kdy se konal druhý termín zápisů. „V Pl-zni otevřeme jednu nebo dvě třídy. Ještě uvidíme dle výsledků. Část rodičů přijde se zpožděním, takže jejich děti přijmeme dodatečně. Problematické jsou i elektronické zápisy. Někteří nemají internet nebo nevědí, co přesně udělat, takže jim pomáháme,“ doplnila.


V krajské metropoli začaly zápisy minulou sobotu a potrvají do 30. dubna. Podle předpokladu nastoupí do prvních tříd v 26 základních školách kolem 1800 žáků. Pro prvňáčky je připraveno 78 tříd. Kapacita základních škol v Plzni je dostatečná. „Máme 16226 míst, přičemž k 1. září 2016 navštěvovalo školy 13740 dětí, volných je tudíž 2486 míst,“ vyčíslila vedoucí školského odboru magistrátu Dagmar Škubalová.