Od 27. února budou školky vydávat potřebné dokumentace a žádosti o přijetí dítěte. Rodiče si ale mateřinky mohou také prohlédnout a seznámit se s personálem během dnů otevřených dveří. Ty budou na každé mateřské škole v jiném termínu. Například 27. MŠ a 63. MŠ zve rodiče na prohlídku školky 27. února, 24. MŠ a 49. MŠ pořádá den otevřených dveří až první týden v březnu.

Zápisy však probíhají ve všech mateřinkách na území centrálního obvodu ve stejné dny, a to ve středu 14. a ve čtvrtek 15. března v rozmezí zhruba od 14:00 do 17:00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy je v kompetenci ředitelky příslušného zařízení. Při výběru dětí by se školy měly řídit kritérii, které obvod jako zřizovatel mateřských škol doporučil.

„Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dalším kritériem je například věk a rozhoduje také to, zda má rodina v obvodu bydliště nebo pracoviště,“ upřesnil starosta centrálního obvodu Jiří Strobach.

Centrální obvod se stará celkem o jedenáct mateřských škol a pět jejich odloučených pracovišť s celkovou kapacitou 1314 míst. Kapacita je snížená o 160 míst kvůli převodu MŠ v Křimicích z městského obvodu Plzeň 3 pod městský obvod Plzeň 5 – Křimice. Nové třídy otevřela v loňském roce 63. mateřská škola a 70. mateřská škola.

Lucie Sichingerová