V prvním ani ve druhém kole první volby, jež se konala 31. října, nezískal žádný z kandidátů na rektora potřebnou nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů, a proto bylo třeba vyhlásit volbu novou, pro niž se do půlnoci 16. listopadu podávaly také nové návrhy na kandidáty.

Na post rektora opět kandiduje bývalý děkan a současný proděkan Fakulty strojní Milan Edl. Dalším kandidátem je bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička. Někdejší děkan a rovněž proděkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer, který kandidoval v první volbě, se druhé volby už neúčastní.

Mandát současného rektora Miroslava Holečka skončí 28. února 2023. Od března 2015 vedl ZČU dvě po sobě jdoucí funkční období, kandidovat proto již nemohl. Jeho nástupce bude Akademický senát ZČU volit tajným hlasováním.

Otužilci na Boleváku – třiačtyřicátý ročník tradičního závodu v zimním plavání nazvaný Slavnost slunovratu se uskutečnil v sobotu na Velkém boleveckém rybníku v Plzni. Za hustého sněžení se do vody ponořilo na dvě stovky plavců.
Sněžení otužilce neodradilo, na Boleváku se jich sešlo na dvě stovky

Ke zvolení je potřeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Zvolený kandidát na rektora se své funkce ujme 1. března 2023, po jmenování prezidentem republiky. Univerzitu s bezmála 11 500 studenty a 2300 zaměstnanci povede čtyři roky, do konce února 2027.

Členům Akademického senátu ZČU a ostatním členům akademické obce představí kandidáti svůj program na besedě, která se uskuteční ve středu 30. listopadu od 16 hodin v budově Fakulty právnické (místnost PC408) v sadech Pětatřicátníků 14. Besedu bude opět možné sledovat také online.

Nová scéna DJKT Plzeň.
Plzeňské divadlo řeší, jak zvýšit návštěvnost. Lidé upřednostňují on-line zábavu

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., (*1973) vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde se v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Od roku 2014 je děkanem Fakulty strojní ZČU, své druhé funkční období dokončí 15. října 2022. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Působil na třech zahraničních univerzitách jako hostující profesor. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR a hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR, je také zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. Je prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

Primátor Plzně Roman Zarzycký.
Primátor Zarzycký složil funkci na kraji. Chce se naplno věnovat vedení Plzně

Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., (*1971) vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a poté pokračoval ve studiu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2011 se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem. Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných prací. Od 2002 pracuje na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, předtím působil na Fakultě pedagogické. V letech 2012–14 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, 2014–17 zastával funkci děkana a 2017-2020 pracoval jako proděkan pro strategii a legislativu FAV. Aktuálně je vedoucím oddělení Matematické modelování výzkumného centra NTIS. Jeho odborná specializace spadá do oblasti aplikované geometrie a geometrického modelování, kromě toho aktivně působí i v oblasti vyučování matematiky. Je předsedou České společnosti pro geometrii a grafiku, členem stálé komise pro metodiku hodnocení NAÚ pro oblast vzdělávání Matematika a aktuálně zastupuje ZČU v Předsednictvu Rady vysokých škol. Za svoji pedagogickou činnost obdržel v roce 2018 pamětní medaili hejtmana Plzeňského kraje.