Žádný ze dvou navržených kandidátů však od členů senátu nezískal dostatečný počet hlasů, proto bylo třeba vyhlásit volbu novou. „V opakované volbě opět kandiduje bývalý děkan Fakulty strojní Milan Edl a spolu s ním bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd Miroslav Lávička.

Někdejší děkan Fakulty elektrotechnické Jiří Hammerbauer, který kandidoval v první volbě, se nyní volby neúčastní,“ uvedla mluvčí ZČU Šárka Stará. Mandát současného rektora Miroslava Holečka skončí 28. února příštího roku. Od března 2015 vedl ZČU dvě po sobě jdoucí funkční období, proto již kandidovat znovu nemohl. „Pro zvolení musí jeden z kandidátů získat podporu nadpoloviční většiny všech 59 senátorů, tedy nejméně 30 hlasů. Své funkce se po jmenování prezidentem republiky ujme 1. března 2023. Jeho funkční období potrvá do konce února 2027,“ dodala Stará.

Vánoční prodej kaprů v Plzni začal
Bez smaženého kapra nejsou Vánoce, až na některé výjimky