Novinka ponese název Enviromentální inženýrství a pro budoucí studenty si ji připravuje Fakulta strojní ZČU (FST). Otevření je v plánu pro akademický rok 2026/27. „Ambicí FST je připravit alternativu pro studenty, které zajímá technické vzdělání se zaměřením na environmentální problémy. Absolventi získají znalosti o bezodpadových technologiích, recyklaci materiálů a energetických souvislostech moderního inženýrství,“ řekl děkan Fakulty strojní Vladimír Duchek.

Zaměření studijního programu přímo odpovídá celospolečenské potřebě trvalé ekologické a sociální udržitelnosti v rámci řízení podniků. Prvním příkladem unikátních projektů, kterým by se noví enviromentální inženýři při studiu mohli věnovat, bylo březnové představení pasti na sršeň asijskou, kterou výzkumníci z výzkumného centra RTI vytiskli na 3D tiskárně. Jde totiž o speciální materiál, který se v přírodě po několika letech rozloží.

Pasti na sršně asijské, vytištěné na 3D tiskárně, se začínají umisťovat podél dálnice D5. | Video: Deník/Pavel Bouda

V rámci projektu ZČU 2025: Směrem k udržitelné univerzitě projde proměnou i nabídka některých předmětů v už existujících studijních programech. Půjde o předměty na Fakultě filozofické, Fakultě elektrotechnické a Fakultě ekonomické. Zahájené budou zároveň i tři zcela nové kurzy celoživotního vzdělávání.

Konkrétně na Sutnarce nabídne první z kurzů účastníkům vhled do problematiky vývoje architektury a designu vzdělávacího prostředí s důrazem na rozvoj takzvaných zelených kompetencí pro 21. století. Ty umožní absolventům aktivně profesně působit v oblasti vzdělávacích politik, ať už při jejich budování a designování nebo jejich užívání.

Cílem druhého kurzu pak bude komplexní představení problematiky zelené transformace Evropské unie v relevantních politických souvislostech. „Mezi cílové skupiny, na jejichž profesní život má a bude mít zelená transformace zásadní vliv, patří také zaměstnanci veřejné správy a zaměstnanci akademických institucí. Proto je pro ně určen druhý navrhovaný kurz, který bude mít pod patronátem Fakulta filozofická,“ vysvětluje prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně.

Cílem posledního kurzu na Fakultě pedagogické bude seznámit účastníky s problematikou environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Půjde o témata související se strategií udržitelnosti prostředí a odpovědností, jako jsou otázky zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, snižování emisí uhlíku i přizpůsobení se změně klimatu. Účastníci se tak dozvědí, co vše znamená a zahrnuje Green Deal.

„V neposlední řadě se ZČU bude snažit i o to být silným partnerem prosazujícím udržitelnost v regionálním kontextu. Klademe si za cíl prohloubit a dále rozšířit existující spolupráci s Plzeňským krajem zaměřenou na aspekty udržitelného rozvoje a zelené transformace regionu,“ doplňuje prorektor pro vnější vztahy a komunikaci Jan Váně.

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.