„Jednoznačně odsuzujeme vojenský útok Ruské federace na Ukrajinu a chceme vyjádřit solidaritu všem občanům Ukrajiny, včetně studentů a akademiků, ať už na ukrajinském území, nebo žijícím v České republice,“ uvedl jménem vedení Západočeské univerzity rektor Miroslav Holeček. Na Západočeské univerzitě studuje v současné době 114 ukrajinských studentů a je zaměstnáno 17 akademických a neakademických pracovníků. Kdokoliv z nich může využít e mailovou podporu, kterou pro tento účel ZČU zřídila na adrese info4ua@service.zcu.cz.

Západočeská univerzita je také připravena přijmout ukrajinské studenty a akademiky, kteří se v důsledku vojenského konfliktu na území Ukrajiny dostali do obtíží. Poskytne jim bezplatné ubytování na vysokoškolských kolejích a kurz češtiny. Během probíhajícího přijímacího řízení si tito studenti mohou podat přihlášku do zvoleného studijního programu, který by pak začali studovat od příštího akademického roku.

Jako výraz podpory Ukrajině vyvěsila Západočeská univerzita v kampusu na Borských polích ukrajinskou vlajku.