Primátor Plzně Martin Zrzavecký je spokojený, že se městu podařilo dostat z centra bezdomovce. Přesunuli se sice do okrajových částí, ale jak primátor řekl v našem sobotním rozhovoru, jejich vytěsňování nekončí. Městům a obcím, které sousedí se západočeskou metropolí, se to ovšem nelíbí. Plzeň by se problému neměla zbavovat, zaznívá z nich.

„Je pravdou, že z náměstí jsme bezdomovce vytěsnili a bohužel je máme v městských obvodech. Když je tam, podobně jako to dělá první městský obvod, budeme 'obtěžovat' a nutit je dodržovat určitá pravidla, tak se sbalí a kam odejdou? Do Třemošné," nechal se slyšet Zrzavecký.

Starosta Třemošné Jaromír Zeithaml říká, že město teď problémy s bezdomovci nemá, ale kdyby Plzeň v tomto řešení pokračovala, mohly by nastat. „Nový bezdomovec se u nás objeví jen občas. Když tu jsou, zdržují se v lesích nebo při potoce, ale žádné stálé tady nemáme. Jsem si jistý, že kdyby někde působili potíže, naši obyvatelé by to oznámili," řekl s tím, že Plzeň by věc měla řešit jinak.

„Má větší prostředky a více možností, jak se o tyto lidi postarat. Kritická je pro ně zima, během níž potřebují někde přespat a třeba i dostat teplé jídlo. To my jim zajistit nemůžeme," tvrdí Zeithaml.

Podobný názor má vejprnický starosta Pavel Karpíšek. „Plzeň má například městskou policii, která může problémy s bezdomovci řešit, my ne. Nemůžeme dělat prakticky nic než se spojit s vlastníkem pozemku, kde se bezdomovci utábořili, v případě, že už tam je třeba situaci řešit," konstatuje Karpíšek. „Spíše by to chtělo, aby se Plzeň spojila s okolními obcemi a potom jsme hledali řešení společně," míní.

Podle starostky Starého Plzence Vlasty Dolákové nemají složité problémy nikdy jednoduchá řešení: „Při takovém postupu se musí počítat s tím, že se bezdomovci soustředí někde jinde." Příliv nových 'vytlačených' ale Plzenec nepocítil. „Že by to byl razantní nárůst, to ne. Máme tady stálé bezdomovce, kteří se zdržují v místech, na která se snažíme zaměřovat a dohlížet," dodává starostka.

Podle Zrzaveckého však město nic jiného dělat nedokáže. „Umíme jim nabídnout pomoc prostřednictvím charity. Nikdo z nás nemá možnost tyto lidi přinutit, aby žili jako majoritní skupina, aby ctili pravidla, která ctí většina. Většina však má právo nebýt těmito lidmi obtěžována," řekl dále v rozhovoru.

Částečně za pravdu mu dává ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec. „Vytěsňování nejspíše nebude mít ten efekt, protože většina bezdomovců se do Plzně dříve nebo později vrátí. Plzeň je přirozené spádové město," zamýšlí se ředitel. „Ale na druhou stranu je pravda, že u většiny těchto lidí se jakákoliv naše snaha o řešení jejich situace setkává s nulovou odezvou," dodává.