Od začátku letošního roku fungují ve věznici provozy dvou nových firem, díky nimž zde může pracovat více vězňů.

„V současnosti je na Borech zaměstnáno kolem 55% odsouzených a každý měsíc se to zvyšuje. Od konce minulého roku je to asi o 15% zaměstnaných víc,“ sdělila mluvčí věznice Jana Bartošová.

„Velkým přínosem je nový provoz drátěnky, ve které mohou zaměstnávat i vězně se sníženou pracovní kvalifikací, to znamená se zdravotním omezením,“ řekla Bartošová. Druhou novou možností zaměstnání odsouzených je montáž rámů plastových oken.

Na nízké zaměstnanosti v loňském roce se projevoval právě velký počet vězňů, které nebylo možné zařadit ze zdravotních důvodů na tehdejší pracoviště. Tito odsouzení jsou umisťováni do Plzně hlavně z důvodů snadné dostupnosti nemocničních zařízení a zajištění diet zdejší vývařovnou.

Ve věznici na Borech jsou odsouzení zaměstnáni dvojím způsobem. Jednak ve vlastní režii, což znamená, že zajišťují úklid, drobné údržbářské práce, obnovují fasádu věznice nebo pracují v kuchyni, a nebo na základě smluv u soukromých subjektů.

K věznici patří také objekt Heřmanova Huť, kde jsou umístěni pouze odsouzení zařazení do věznice s dohledem. Tady je zaměstnanost stoprocentní,“ dodala Bartošová, podle které jsou vězni rádi, že si mohou ve výkonu trestu přividělat a čas jim i rychleji utíká.