Návštěvníci, pro něž byla památka přístupná prakticky až do večera, si mohli přijít prohlédnout jednak interiéry této památky, hlavními lákadly byly ale oslavy svátku Sv. Hildegardy a také tradiční staročeské máje. Až do 18 hodin mohli všichni navštívit tržiště přírodních produktů nebo se zúčastnit přednášek i poraden na téma alternativní medicíny.

Ve 13 hodin pak přiel na řadu májový průvod vesnicí, jehož se zúčastnil folklorní soubor Rokytka, děti z Mateřské školy Rochlov a lidová muzika CHRLIS. Tyto soubory také ještě od 15 hodin vystoupily v areálu zámku.

V 18 hodin vypukla Májová taneční zábava. Po celý den bylo možné také navštívit dílnu automatické kresby Evy Suttnerová, dětský koutek a několik výstav včetně expozice Život na vesnici – jak se dříve žilo a pracovalo.